آخرین مقالات

خانه » پروژه مالی » دانلود پروژه مالی در صنایع غذائی فرآورده های لبنی

دانلود پروژه مالی در صنایع غذائی فرآورده های لبنی

فهرست مطالب

عنوان

بخش اول: مقدمه۶

پوکی استخوان بیماری خاموش۶

بخش دوم : کلیات درباره شرکت ۱۰

خلاصه فعالیت تعاونی ۱۰

تاریخچه شرکت۱۱

تنظیم دوایربه خدماتی و تولیدی۱۵

چارت سازمانی ۱۶

بخش سوم: آزمایشگاه۱۷

خطوط تولید۲۰

مراحل پاستوریزاسیون شیر ۲۰

تولید پنیر سفید مخصوص صبحانه۲۱

مراحل ساخت کره پاستوریزه۳۲

خط تولید دوغ پاستوریزه ۳۳

مراحل تولید خامه قنادی شیرین شده۳۳

خط تولید کشک مایع ۳۴

مراحل تولید پنیر پیتزا۳۶

خط تولید ماست خامه ای ۳۸

بخش چهارم : انبار ۳۹

انبار های سرپوشیده ۳۹

انبار های باز۳۹

وظایف انباردار ۳۹

انواع موجودی های انبار ۴۰

کالای انتقالی از سایر انبار ها و اجناس بر گشتی ۴۲

مدارک خرید ۴۴

تحویل کالا به انبار ۴۴

تحویل دائم ۴۵

نحوه و موارد استفاده از فرم رسید انبار۴۵

در خواست کالا و مواد از انبار۴۶

تحویل وخروج کالا ازانبار۴۷

کارتکس انبار ۵۱

گزارش موجودی از انبار۵۳

اصول ایمنی و حفاظت انبار۵۴

بخش پنجم : مقدمه۵۶

عوامل موثر در بالا بردن میزان فروش ۵۷

بازاریابی و تبلیغات۵۸

مزایای تبلیغات ۵۹

وظایف مدیر بازاریابی و فروش ۶۰

بخش ششم : دایره سرپرستی۶۱

نقش واحد سرپرستی به عنوان جزیی از سیستم ۶۱

اصول مدیریت و سرپرستی ۶۲

واحد خرید مواد ۶۵

خرید های داخلی ۶۶

در خواست خرید مواد ۶۶

سفارش کالا به فروشنده ۶۷

بازرسی و کنترل اجناس خریداری شده ۶۸

بخش هفتم : گردش حساب های صنعتی۶۹

فهرست حساب های ترازنامه ای ۷۰

فهرست حساب های سود و زیانی ۷۲

بهای تمام شده کالای فروخته شده ۷۳

هزینه ها ۷۴

سایر درآمدها۷۴

کسور درآمد۷۴

سیستم حسابداری صنعتی کارخانه۷۴

کنترل مواد ۷۸

کسر و اضافات مواد ۸۰

عوامل بهای تمام شده مواد اولیه۸۲

نحوه ثبت مواد برگشتی به انبار ۸۴

هزینه های مشترک و فرعی کارخانه ۸۵

کنترل هزینه های دستمزد ۸۷

حسابداری حقوق و دستمزد ۸۹

دستمزد اوقات تلف شده ۹۰

پاداش کارکنان ۹۱

ذخیره دستمزد ایام مرخصی ۹۱

توضیحاتی راجع به برخی کسورات دستمزد بیمه۹۴

پرداخت مساعده۹۵

انحرافات حقوق و دستمزد۹۶

کنترل سربار کارخانه۹۷

برآورد هزینه های سربار.۹۷

تجزیه تحلیل کسری یا اضافات سربار کارخانه۱۰۰

بخش هشتم :واحد تعمیرات ۱۰۱

نگهبانی۱۰۱

نتیجه گیری وجع بندی۱۰۲

منابع و ماخذ ۱۰۵

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق