آخرین مقالات

خانه » پروژه مالی » دانلود پروژه مالی شرکت ماشین سازی و سیم و کابل سازی حسام

دانلود پروژه مالی شرکت ماشین سازی و سیم و کابل سازی حسام

فهرست مطالب :
مقدمه
فصل اول تاریخچه
پیدایش صنعت برق در جهان
آشنایی ایرانیان با صنعت برق
فصل دوم نخستینها
اولین مولد برق در ایران
متن دستخط امین السلطان
حاشیه سند: دستخط ناصر الدین شاه
متن سند دوم
متن سند سوم
فصل سوم کارخانه برق حاج امین الضرب
نخستین کارخانه برق شهری در ایران
محل و مشخصات اولین کارخانه برق
برقراری انشعاب و نحوه وصول مطالبات
تشکیلات، حقوق، ‌تجهیزات و غیره
فصل چهارم شکل گیری برق درشهرستانها
برق در همدان و نخستین نیروگاه آبی
برق در مشهد
فصل پنجم صنعت برق تا بیش از تاسیس وزارت آب و برق
صنعت برق در برنامه اول عمرانی کشور
صنعت برق در برنامه دوم عمرانی
منطقه خوزستان
منطقه تهران
شهرهای بزرگ
شهرهای کوچکتر
صنعت برق در برنامه سوم عمرانی
بازار خرید و فروش کالا
رقابت
مراحل ساخت ماشین سیم وکابل سازی
بخش اول : ساخت شاسی
بخش دوم : ساخت قطعات منفرد
بخش سوم : ساخت قطعات ساب اسمبلی
بخش چهارم : اسمبل (سرهم) کردن قطعات
بخش پنجم : نقاشی ماشین
بخش ششم : مونتاژ نهایی
بخش هفتم : راه اندازی آزمایشی
نام دستگاههای خط تولید ماشین سازی
قطعات منفرد دستگاه راد و مبالغ آن
قطعات منفرد فاین و مبالغ آن
قطعات منفرد اکسترودر و مبالغ آن
فرآیند تولید سیم سازی
نام دستگاه‌های خط تولید سیم سازی
فصل حقوق و دستمزد
حقوق پایه
ساعات کار عادی
پاداش
مرخصی استحقاقی
کسور حقوق
مالیات حقوق و دستمزد
حق بیمه‌های اجتماعی
صندوق اجرا (اجرائیات)
کسور توافقی
مساعده یا پیش پرداخت حقوق و دستمزد
طبقه بندی شرکتهای تجارتی
شرکتهای سرمایه
شرکتهای شخص
خصوصیات شرکت
مقایسه با دیگر شرکتها
موضوع شرکت و میزان سرمایه
نام شرکت و مدت آن
انحلال شرکت با مسئولیت محدود
فهرست حسابها
فهرست حسابهای تراز نامه
دارایی جاری current assets
بانک Bank
صندوق cash
تنخواه گردان
حسابهای دریافتنی accounts receivable
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
مواد اولیه Inventories
کالای در جریان ساخت work in progress
کالای ساخته شده Finished goods
پیش پرداخت بیمه shprt- term prepayments
دارایی ثابت Fixed assets
دارایی ثابت مشهود
دارایی ثابت نا مشهود
دارایی ثابت نامشهود استهلاک پذیر
دارایی ثابت نامشهود استهلاک ناپذیر
ماشین آلات و تجهیزات کارخانه plant and equipment
استهلاک انباشته – ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
اثاثه و منصوبات اداری
اسناد دریافتنی
دارایی‌های نا مشهود
مجوز کارگاه سیم سازی
بدهی‌ها Liabilitie و حقوق صاحبان سرمایه owner equity
بدهی جاری Current Liablities
بدهی بلند مدت Long- term Liabilities
بدهی‌های احتمالی Contingent Liablities
سرمایه (Capital
فروش Soile
بهای تمام شده کالای فروش رفته Cost of goods sold
سربار کارخانه Factory Overhead
هزینه‌ها : expenses
هزینه‌های توزیع و فروش
هزینه ‌های اداری
سایر هزینه‌ها
سایر در آمدها
کسور در آمد
مبانی نظری و مفاهیم اساسی حسابداری
محیط حسابداری
استفاده کنندگان اطلاعات مالی
نقش صورتهای مالی اساسی در تحقق هدفهای حسابداری و گزارشهای مالی
صورت وضعیت مالی یا تراز نامه (Blance sheet)
صورت وضعیت مالی یا تراز نامه
قدرت مالی
نقدینگی مالی
کاربرد تراز نامه
شکل و محتوای تراز نامه
شکل حساب T
شکل وضعیت مالی
شکل گزارشی
صورت حساب سود و زیان
شکلهای مختلف صورتحساب سود و زیان
صورتحساب سود و زیان به شکل یک مرحله‌ای
صورت سود و زیان انباشته
صورت گردش وجوه نقد
فصل انبار
تعریف انبار
اهمیت انبار
نقش انبار در تجارت
نقش انبار در صنعت
انواع انبار
بخش دوم انبار
طرح سیستم تعیین موقعیت موجودی
فلسفه سیستم
روشهای تعیین موقعیت کالا
برگ درخواست جنس از انبار
سازمان انبارها
عوامل موثر در تکمیل و ارسال برگ درخواست سفارش مواد
حد تجدید سفارش
حداق موجودی
با صرفه‌ترین مقدار سفارش

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق