آخرین مقالات

خانه » پروژه مالی » دانلود پروژه مالی گزارش طراحی نظام های مالی شرکت خاک صحرا (سهامی خاص)

دانلود پروژه مالی گزارش طراحی نظام های مالی شرکت خاک صحرا (سهامی خاص)

فهرست مطالب :
بخش اول :
مدیریت و وظایف آن ۱
بخش دوم :
طرح حسابداری مالی ۱۱
طرح دریافت و پرداخت ۴۷
آیین نامه تنخواه گردان ۵۷
بخش سوم :
طرح سیستم حقوق و دستمزد ۶۹
طرح مجوزهای مالی

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق