آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » هنر و گرافیک » دانلود پروژه متون فیلم برداری و تصویربرداری

دانلود پروژه متون فیلم برداری و تصویربرداری

متون فیلم برداری و تصویربرداری

فهرست مطالب

مقدمه
تصویر چیست
فیلم خام
ساخت
سرعت
نگاتیو در برابر ریورسال
نگهداری و حفاظت فیلم خام
گرما
رطوبت
گازهای مضر
تشعشع
فیلم برداری برای تلویزیون
کنتراست
وضوح
سرعت دوربین ترکیب تصویری و حرکت دوربین
فیلمبرداری در طبیعت و فیلمبرداری هوایی و زیرآبی
فیلمبرداری روز – به جای – شب
نمایش زمینه فیلم بر پشت پرده شفاف
فیلم برداری نوار فیلم زمینه
روش های سنجش نور
نورسنج حذفی
نور سنج مقایسه ای
نورسنج های – فتو – الکتریک
مشخصات اساسی طرح نور سنج
نور سنج مستقیم
مناسب ترین درجه F
کیفیت اپتیک عدسی
هزینه
عمق صحنه
استفاده از عدسی های زوم
تضاد سایه و روشن درآوردن رنگ ها
وضوح
عدسی
تقسیم بندی انواع عدسی
عدسی ساده و عدسی مرکب
پدیده های نوری موثر در ساختمان عدسی
علایم اختصاری برای عدسی ها
ساده ترین روش های ویژه در فیلم برداری
فیداین
نما در آیریس یا درماسک
میکس
پانوداما (پان)
حرکت به جلو یا عقب (تراک یا ترالی)
نقاشی روی شیشه
زو پتیک
نور
عمق میدان وضوح
فیلترها
فیلتر ژلاتینی
فیلتر مرکب
فیلتر شیشه ای یک پارچه (فیلتر یک پارچه رنگ شده
فیلترهای مورد استفاده در فیلم برداری سیاه و سفید
تصحیح
کنتر تضاد سایه و روشن
فهرست برگزیده ای از فیلترهای رنگی برای فیلم برداری سیاه و سفید
فهرست برگزیده ای از فیلترهای رنگی برای فیلم برداری رنگی
فیلترهای همه کاره
فیلترهای دارای غلظت خنثی یا خاکستری
فیلتر مدرج
فیلتر پلاریزه
فیلتر پخش کننده
فیلتر توری
فیلتر
خلاصه عوامل در رنگ
توازن رنگ
نورپردازی برای فیلمبرداری رنگی
درآوردن رنگ هنگام فیلمبرداری با نور مصنوعی
افه های رنگی خاص

مقدمه
آنان که سودای حرفة فیلمبرداری سینمایی را در سر می پرورانند بزودی در می یابند که راه آسانی را انتخاب نکرده اند.
موفقیت در حرفه ای فیلمبرداری مستلزم داشتن اطلاعات کافی دربارة مبانی علمی اصولی فیلمبرداری و چگونگی کاربرد این اصول است و اینگونه اطلاعات البته آسان ب دست نمی آید.
رسیدن به موقعیتی که انسان بتواند کار یک حرفه ای را در حال فیلمبرداری مشاهده کند و بعد البته فرصت آن را بیابد که خود فیلم بگیرد، سفری طولانی همراه با نامیدیهاست.
فراتر از این قلم رو عمل و تجربه در فیلمبرداری است که بدون هیچ کس نباید امیدوار باشد پیچیدگیهای فراوان این کار را بیاموزد.
بعضی از فیلمبرداران دوست دارند کیفیت مرموزی به کارشان بدهند و علاقه ای ندارند که رازشان را به تازه کارها در میان بگذارند.
فیلمبردار هر روز صبح شیشة مخصوصش را عین اینکه دارد جنس قاچاق رد می کند یواشکی به متصدی تنظیم عدسی می داد که در دوربین بگذارد و در پایان روز وقتی کارگردان آخرین صحنة فیلمبرداری را قطع می کرد، فیلمبردار بلافاصله دستش را دراز می کرد که شیشة مخصوص را از متصدی تنظیم عدسی بگیرد. و اینک بسیار خوشحالم که بسیاری از فیلم برداران اطلاعات زیادشان را به صورت رایگان در اختیار تازه کاران قرار می دهند.
باشد که این مطالب جمع آوری شدة بنده حقیر در مسیر سخت و پر خار و خاشاک مشتاقان حرفة فیلمبرداری چند برگ ؟؟‌بگسترد.
تصویر چیست؟

واژه ی تصویر (Image به زبان انگلیسی و فرانسه) چنان کاربردهای گسترده و متنوعی که ارائه ی تعریفی شدند و جامع و مانع دشوار می نماید. از واژه ی تصویر پی می بریم که به چیزی مرئی یا نامرئی دلالت می کند که حالتی تصویری دارد واقعی یا خیالی است – مجرد یا مشخص است؟ آفریده ملکی است یا باز شناخته اوست. یکی از تعریف های تصویر از افلاطون است ” نخست سایه ها سپس بازتاب هایی را که می توان بر سطح آب یا بر سطح اشیاء نیمه براق و صیقلی یا درخشان مشاهده کرد و تمام این جنس بازنمایی ها را تصویر می نامم”. پس با این تعریف تصویر عبارت است از آنچه در آیینه یا آنچه با فرآیندهای بازنمایی مشابه آیینه بازتاب می یابد بنابراین تصویر چیزی ثانوی است که انعکاس یا بازنمایی “حقیقت” یا “واقعیت” دیگری است – در نظریه های شناخت تصویر مبنایی است که فرآیند انتزاع و تجدید و یعنی شکل گیری مفاهیم و سپس تفکر را امکان پذیر می سازد. تصویر اشیاء و پدیده ها در ادراک حسی و حافظه ی تصویری یا دیداری سبب بازشناسی محیط پیرامون می شود و در فرآیند شناخت نقش بسیار مهمی دارد. از سوی دیگر تصویر ذهنی در غیاب اشیاء یا پدیده ها نیز در ذهن حضور دارد و در فعالیت های روانی و تخیل و عواطف بیشترین سهم را ایفا می کند. خواب دیدن فعالیت گزینشی پیچیده و ناخودآگاه ذهن در یادآوری و رویت دوباره ی تصویرها و تنظیم یا بازنمایی دلبخواه آنهاست معمولاً خواب را با احساس دیدن فیلم توصیف می کنند یادآوری یا تجسم تصویرهای مشاهده شده ی پیشین به خصوص یادآوری صحنه های تاثر انگیز – مهیج – مشمئز کننده – تکان دهنده یا دوست داشتنی – شنیدن- لطیف و پر مهر در بسیاری موارد سبب بروز دوباره ی همان واکنش ها – عواطف و احساس هایی می شود که در نخستین مواجهه پدید آمده است.
فیلم خام:
یکی از نخستین مسائلی که فیلمبردار در آغاز تولید یک فیلم با آن روبه رو است انتخاب فیلم خام است. الیته این انتخاب از پیش با تصمیماتی که در چهار چوب بودجه و برنامه تولید فیلم با دخالت خود فیلمبردار یا بدون حضور او گرفته شده اساساً محدود گردیده است.
به طور کلی انتخاب فیلم سه جنبه مهم را در بر می گیرد: انتخاب ساخت فیلم انتخاب بین تنظیم کند و فیلم سریع و انتخاب بین یکی از دو سیستم نگاتیو /پوزتیو وریورسال. به هر صورت در عمل انتخاب فیلم خام تابع انواع محدود فیلم های خام تجاری موجود در بازار است.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق