آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » معماری » دانلود پروژه مجموعه توریستی – تفریحی دریاچه گلهر

دانلود پروژه مجموعه توریستی – تفریحی دریاچه گلهر

چکیده

«آفریدنش … آواز خداوند است که ما می‌خوانیمش»

در این روند آفرینش، سفر و گردشگری همواره الهام بخش بوده است. روح کندوکاوگر انسان در مسیر جستجوی خویش از طبیعت و تجاربی که از آن اندوخته بهره بسیار برده و شناختی که از خوب دیدن در جهان بدست آورده راهگشای او در پیچیدگیهای زندگی بوده است. هر سفر به شرط توجه، انسان را به حقیقت هستی نزدیک‌تر می‌کند پس در چگونگی ایجاد رابطه بین انسان و طبیعت که در نهایت به آفرینشی زیبا می‌انجامد باید ژرف اندیشید و استوار قدم برداشت.

معماری از زمینه‌هایی است که در آن می‌توان برای نحوه این ارتباط به تعریفی مناسب دست پیدا کرد و با برنامه ریزی طبق مبانی‌ای که این رشته از شناخت انسان و شناخت طبیعت ارائه می‌دهد، ترکیبی متعادل بدست آورد که راه انسان را برای شناخت از طریق سفر، کوتاهتر می‌کند و به او طبیعت و حقیقت آن را می‌آموزد.

معماری در این برنامه ریزی با گردشگری و برنامه‌های آن دررابطه‌ای مستقیم قرار می‌گیرد. در حال حاضر به طوری که از مجموع مطالعات و نظرات درباره وضع گردشگری در ایران برمی‌آید، متأسفانه این فعالیت عظیم جهانی، با نوعی رکود و وقفه در کشور روبروست که برای حل آن نیاز به اهداف و سیاستهای کلان، ایجاد نظام برنامه ریزی گردشگری در مقیاس محلی و ملی و و بین المللی ایجاد هماهنگی در مدیریت گردشگری می‌باشد.[۱]

در این برنامه ریزیها پرداختن به نقش معماری در توسعه گردشگری و جذب توریست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان حتی پرداختن به طرحهای ضربتی و کوتاه مدتی که منطبق با اهداف کلان و دراز مدت برای توسعه گردشگری هستند، بسیار تأثیر گذار و مهم می‌باشد.

طرح این پروژه‌ با توجه به موقعیت منطقه از نظر توریستی، باعث پیشرفت چشمگیر صنعت توریسم در این ناحیه می‌شود. ضمن  اینکه با گسترش نظارت محیط زیست بر ناحیه به حفظ اکوسیستم طبیعی آن کمک می‌کند.

مقدمه

نیاز انسان به طبیعت، نیازیست انکار ناپذیر، سفر در طبیعت و هم اقامت در آن و مأنوس شدن با آن در ساختن روح انسان بسیار تأثیر گذارند و معماری از عوامل تعیین کننده نحوه اقامت و بی شک نحوه برخورد او در این اقامت با طبیعت است. معماری علاوه بر این که به ایجاد رابطه با محیط طبیعی کمک می‌کند، وظیفه محافظت از آن را در برابر آسیبهایی که از طرف انسانها به آن وارد می شود برعهده دارد تا تخریب گریز ناپذیر محیط بدست انسان را به حداقل برساند.

منطقه آبسر و یکی از مکانهایی است که ناهماهنگی بین انسانهای دوستدار طبیعت با محیط طبیعی در آن نتیجه‌ای جز آسیب و تحلیل رفتن پیوسته زیباییها بدست علاقمندان به آن نداشته است. منظور از ناهماهنگی، همان نداشتن درک صحیح انسان از محیطی است که برای لذت بردن و استراحت، از فضاهای شلوغ و پردغدغه. به آن پناه می‌برد. حضور معماری در این مکان تفریحی و طبیعی می‌تواند با ساماندهی فضا و در نتیجه عملکرد انسان، هم بهره او را از محیط افزایش دهد و هم محیط را از اسیب او در امان دارد.

هدف از این مجموعه توریستی – تفریحی، فهمیدن نحوه برخورد و درک صحیح و رسیدن به ماهیت دریاچه است و اینکه بدانیک به کدام دلایل به بازدید دریاچه می‌رویم و  راه مناسب برای دستیابی به اهدافمان چیست.

تعریف پروژه

پروژه در کنار یک محیطی مسطح در کنار کوههای لرستان در نظر گرفته شده است. این پروژه شامل اقامتگاه و امکانات تفریحی برای گردشگران در محدوده سایت و نیز فضاسازی مناسب مسیر کوهستان در ضمن حفظ کردن خصوصیات طبیعی آن و شاخص نمودن مسیرهای خاص و چشم اندازهای زیبا و نیز ایجاد محلهای اقامتی در کنار ورزشگاه به صورت اقامتگاههای بومی منطقه می‌باشد.

اقامتگاه، شامل هتل برای اقامت چند روزه بازدید کنندگان و اقامتگاههای موقت به صورت بومی و سوئیت برای علاقمندان به این نوع اقامت می‌باشد.

امکانات تفریحی شامل امکانات ورزشیاز قبیل تنیس، شنا، اسب سواری، و … و نیز ورزشهای زمستانی با توجه به برفگیر بودن منطقه می‌باشد. البته تمامی طرحهای برنامه ریزی شده با توجه به ظرفیت منطقه و مسائل زیست محیطی آن در مطالعات آتی صورت خواهد گرفت.

به دلیل پوشش غنی گیاهان دارویی آزمایشگاه و مراکز تحقیقی برای محققان ایجاد خواهد شد.

اهداف پروژه

دربخشهای پیشین در مورد اهداف پروژه توضیحاتی داده شد اما به طور خلاصه هدف از این طرح را در موارد زیر می‌توان بیان کرد:

-       ساماندهی فضای طبیعی برای استفاده مناسب انسان

-  حفاظت از محیط زیست در مقابل آسیبهای وارد از طرف استفاده کنندگان

-       توجه به مسأله اکوتوریسم و جذب گردشگران

-       کمک به اقتصاد منطقه

این اهداف کلان پروژه به کمک اهداف کوچکتری که در زیر آمده‌اند دنبال می‌شوند :

-       ایجاد امکانات اقامتی مناسب برای بازدیدکنندگان

-  ایجاد زمینه‌های مناسب برای شناخت منطقه و استان به کمک ساخت موزه، نمایشگاههای موقت و دائم، بازارچه‌ها و …

آنچه در بالا آمد خلاصه‌ای بود از تعریف این پروژه توریستی – تفریحی- پژوهشی برای برخورد مناسب تر و مفیدتر انسان با طبیعت پیش بینی شده است.

مقدمه

پیش از پرداختن به موضوع پروژه در این فصل گردشگری و نقش آن در زندگی افراد جامعه بررسی شده‌ است. پس از آن انواع فراغت، روشهای توسعه طرحهای گردشگری، انواع گردشگران و منابع گردشگری و در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود این صنعت داده شده است.

۱-۱ مفهوم گردشگری

امروزه در جهان با توجه به دیدگاههای جدید در مورد گردشگری و تعاریف نهادهای جهانی، پدیده‌ی گردشگری به عنوان بخشی از تمدن معاصر و یک شیوه‌ی جهانی برای تأمین نیازهای معنوی انسان و ارتقاء کیفیت زندگی از طریق همبستگی جوامع و فرهنگهای کوچک و بزرگ، محسوب می‌شود. از این دیدگاه گردشگری شامل سه عرصه اصلی محلی، ملی و بین المللی است که از هم جدایی ناپذیرند. در واقع در پیوند و همکاری این سه بخش است که اهداف عالی و نهایی گردشگری تحقق پیدا می‌کنند و حتی رونق و نتایج اقتصادی گردشگری نیزبه این همکاری وابسته است.

گردشگری اگر چه معمولاً به عنوان یک صنعت سودآور و اشتغال زا مطرح می‌شود ولی به هیچ وجه یک پدیده‌ی صرفاً اقتصادی نیست. گردشگری در ماهیت خود یک پدیده‌ی پیچیده‌ی اجتماعی است که از ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی، فرهنگی و مدیریتی برخوردار است. در واقع ارزش اقتصادی و سودآوری آن از کیفیت و ارزشهای اجتماعی و فراغتی آن منشأ می‌گیرد. از این رو فعالیت گردشگری وقتی از نظر اقتصادی مفید و سودآور خواهد بود که از نظر اجتماعی و فرهنگی ارزش آفرین باشد.

۲-۱ جایگاه گردشگری در زندگی امروز

۱-۲-۱ ضرورت برنامه ریزی برای زمانهای فراغت

طبق نظریه‌های جدید برنامه ریزی، تأکید بر اهداف صرفاً کالبدی و تصمیم گیری از بالا به ویژه در زمینه هایی که به زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم مربوط می‌شود، به هیچ وجه قابل قبول و کارساز نیست. در این مورد آنچه که لازم است، تعیین اهداف و راهبردهای کلان توسعه است که در آنها اهداف گردشگری نیز معلوم و مشخص می‌شود.

در شهرنشینی جدید، به ویژه در شهرهای بزرگ به دلیل توسعه ابعاد کالبدی، سلطه حرکت سواره، جدایی کار و فراغت و جدایی از محیط طبیعی، ایجاد تعادل در روابط انسان و محیط و چگونگی سامان دادن به اوقات فراغت به عنوان یک نیاز اساسی مطرح گردیده و به یک محور اصلی در برنامه ریزی شهری و محیطی تبدیل شده است.

به نظر برخی از جامعه شناسان، اهمیت فراغت در جامعه جدید شهری به اندازه‌ای است که از آن به عنوان چهارمین بخش فعالیت انسانی پس از کشاورزی، صنعت و خدمات یاد می‌کنند.

در واقع اگر حیات انسان را به سه عرصه اصلی یعنی کار، خواب و فراغت تقسیم کنیم و تحول آنها را در طول تاریخ مورد مطالعه قرار دهیم در می‌یابیم که مفهوم فراغت در تمدن و شهرنشینی جدید، ابعادی بسیار وسیعتر پیدا کرده است. شاید بتوان گفت که کار و فراغت، نقشی برابر در زندگی انسان یافته‌اند‌، چرا که هر دو به نیازهای اساسی جامعه پاسخ می‌گویند. به همان اندازه که کار برای انسان لازم است، فراغت نیز ضرورت دارد و چون از اجبار و ضرورت بیرونی آزاد است توان عظیم تری برای بالندگی انسان دارد.

فراغت در معنای عام خود، به بخش عمده‌ای از زندگی مردم تبدیل شده که در آن تأمین بسیاری از نیازهای فردی و اجتماعی خود را جستجو می‌کنند و جهت تکامل شخصیت و غنای بیشتر زندگی به آن روی می‌آورند. در این راستا مردم به شرایطی نیاز دارند که بتوانند به اهداف خود دست یابند و اوقات فراغت خود را به نحوی رضایت بخش پر کنند انجام این امر  به برخی امکانات برنامه ریزی و مدیریت فراغت نیاز دارد.

۲-۲-۱ فراغت فعال و غیر فعال[۲]

«فراغت فعال» نوعی از گذران فراغت است که معمولاً با تحرک جسمانی، فعالیت ذهنی و خلاقیت همراه است و «فراغت غیر فعال» نوعی از گذران فراغت است که معمولاً ساده و مانند جنبه ایستا و انفعالی مانند تماشا کردن، گوش کردن، مطالعه ساده و مانند آن دارد. فراغت فعال مثل هنر آفرینی، پژوهش، ورزش و سیاحت مستلزم تحرک جسمانی و آفرینش است بنابراین محتوای اصلی آن را کار خلاق و مولد تشکیل می‌دهد. در حالی که در فراغت غیر فعال خصلت پذیرندگی و مصرف کنندگی غلبه دارد.

در شهرهای امروزی به دلیل رواج فرهنگ آپارتمان نشینی و کمبود فضاهای طبیعی و باز و نیز رواج سریع و همه گیر رسانه‌های جمعی، میزان زیادی از اوقات فراغت افراد به صورت غیرفعال در آمده که با اثرات زیانباری همراه شده است.

۳-۲-۱ نقش گردشگری در گذران فراغت

دامنه و نحوه گذران فراغت، هم از نظر اهداف و انگیزه‌ها و هم از نظر زمان، مکان و نوع فعالیت بسیار متنوع و گسترده است. هر یک از انواع فراغت نقش خاصی در زندگی فردی اجتماعی افراد دارد و نیازمند فضاها، تسهیلات و مدیریت ویژه می‌باشد.

باتوجه به رشد بی رویه و نامتعادل فراغت غیر فعال و پی آمدهای نامطلوب کمی و کیفی آن، امروزه یکی از اهداف برنامه ریزی فراغت، گسترش فراغت فعال به ویژه گردشگری است که علاوه بر اهداف اقتصادی و زیست محیطی، نقش بسیار سازنده‌ای در ساماندهی اوقات فراغت و تعادل بخشی به اشکال مختلف آن و نیز تأمین نیازهای عمیق روانی و فرهنگی دارد. در واقع بخش مهمی از نیازها و انگیزه‌های فراغتی انسان به دلبستگی انسان به طبیعت و آشنایی با سرزمین‌ها و مردمان دیگر برمی‌گردد. این امر اهمیت ویژه‌ای به گذران فراغت به صورت گردشگری می‌بخشد که با فعالیتهای مختلف مانند طبیعت گردی، سیر و سفر، تفرج و … همراه است.

۴-۲-۱ نقش گردشگری در کیفیت زندگی

دلبستگی و علاقه انسان به طبیعت، ریشه‌هایی عمیق در نیازهای زیستی، روانی و اجتماعی او دارد. به همین دلیل تلاش برای تأمین آنها یکی از عوامل اساسی در تأمین رضایت، آسایش و سعادت انسان محسوب می‌شود. از این دیدگاه گردشگری یک تجربه چند بعدی و پیچیده انسانی است که هیچ پدیده دیگری نمی‌تواند جای آن را بگیرد. از طریق فعالیت گردشگری، انسان در کانون ارتباطات مختلفی قرار می‌گیرد که در ان ارزشها و لذتهای عاطفی، جسمانی، شناختی، اجتماعی، زیباشناختی و غیره در هم می‌آمیزد و اثراتی پایدار و عمیق در زندگی انسان به وجود می‌آورد.

با توجه به نقش گردشگری در ایجاد ارتباطات مختلف میان انسان و محیط، می‌توان گفت که تجربه گردشگری یک تجربه کیفی و یک تجربه عمیق درونی است که می‌تواند رضایت بیشتری نسبت به سایر فعالیتهای فراغتی، برای انسان ایجاد کند و تأثیرات سودمندی برای فرد به بار آورد. اما از جدا از تجربه عمیق شخصی، اثرات گردشگری در دراز مدت و در عرصه‌های وسیع، بیانگر منافع گوناگونی است که از نظر اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بسیار حایز اهمیت است.

در اینجا می‌توان به دو منبع جهانی در مورد لزوم گردشگری اشاره کرد:

سند آکاپولکو : [۳] دولت‌ها باید در جهت پراکنده و متناوب ساختن تعطیلات و همچنین تدوین سیاستهای جدید برای تشویق سرمایه گذاری در تاسیسات جهانگردی ساده وقابل استفاده تر تلاش کنند تا ضمن ایجاد گوناگونی و تنوع در انواع تاسیسات، طبقات متوسط و کم درآمد بتوانند از آنها استفاده کنند.

با توجه به گستردگی جهانگردی داخلی در سطح بین المللی که بیشتری تعداد جهانگردان را به خود اختصاص داده است، دولتها باید تلاشهای خود را در جهت توسعه هماهنگ و مداوم جهانگردی داخلی کشورشان معطوف دارند.

جهانگردی داخلی می‌تواند در ایجاد آگاهی و تعلق روحی افراد نسبت به کشور خود مهم بوده و آنها را برای شناخت دنیایی که در آن زندگی می‌کنند آماده سازد.

دولتها باید اهمیت بیشتری برای جهانگردی داخلی قائل شده و توجه بیشتری نسبت به فوائد اجتماعی، آموزشی و فرهنگی آن معطوف کنند.

توسعه جهانگردی داخلی باید جزء لاینفکی از برنامه توسعه ملی کشورها باشد.

اعلامیه حقوق جهانگردی[۴]: ماده ۱- حق همگانی استراحت و فراغت، محدودیت معقول ساعات کار، مرخصی‌های دوره‌ای و آزادی بدون قید و شرط مسافرت در محدوده قوانین، در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است.

مادة ۲- با توجه به حقوق یاد شده، دولتها باید سیاستهایی را تدوین و دنبال کنند که هدف آن توسعه هماهنگ جهانگردی داخلی وخارجی باشد زیرا فعالیتهای همگام فراغت به سود کلیه کسانی است که در آن سهیم هستند.

ماده ۳- دولتها باید برای تحقق هدف بالا به کارگیری روشهایی که همه افراد را به مشارکت در جهانگردی داخلی و بین المللی قادر می‌سازد، تشویق کنند. به ویژه از راه تقسیم بهتر ساعات کار و اوقات فراغت، تأسیس یا بهبود سیستمهای مرخصی‌های با حقوق سالانه، متناوب کردن تاریخ تعطیلات و توجه خاص به جهانگردان جوانان.»

۳-۱ راهبردهایی در توسعه گردشگری

به طوری که از مجموع مطالعات و تجارب برمی‌آید، توسعه گردشگری ضرورتاً با دو گونه اثرات مثبت و  منفی در عرصه‌های محیطی، اجتماعی و فرهنگی همراه است. از مهم ترین اثرات منفی توسعه گردشکری می‌توان به ایجاد و افزایش آلودگی، فرسایش محیط زیست، فرسایش آثار تاریخی، شیوع بیماریهای مسری، افزایش بزهکاری، تضعیف فرهنگ بومی، تشدید نابرابری اقتصادی و … اشاره کرد. البته لازم به یادآوری است که اثرات منفی گردشگری لازمه ماهیت آن نیست، بلکه تا حد زیادی به نحوه برنامه ریزی و مدیریت گردشگری بستگی دارد. امروزه راهبردهای جدیدی برای غلبه بر عوارض منفی گردشگری و تقویت ارزشهای مثبت آن مطرح شده که دیدگاهها و راهکارهای جدیدی را در عرصه برنامه ریزی و مدیریت گردشگری پدید آورده است.

-۱-۱-۲ ویژگیهای اقتصادی

تنوع آب و هوا، بارش نسبتاً کافی و وجود مرانع در این استان باعث شده است تا کشاورزی و دامپروری پایه‌های اقتصادی استان را تشکیل دهند. با وجود اهمیت کشاورزی در ساختار اقتصادی استان بازده آن به طور کلی پایین است که از جمله دلایل آن رواج دیمکاری به جای کشت آبی، استفاده از شیوه‌های کهن کشاورزی و از بین رفتن زمینهای حاصلخیز اطراف شهرها به علت توسعه بی رویه شهری می‌باشد.

از دیگر پایه‌های اقتصادی استان، معادن غنی سنگ آن می‌باشد. این معادن شامل سنگهای تراورتن، مرمریت، سنگ آهک و سنگ گچ می‌ باشند. صنعت در این استان پیشرفت چشمگیری نداشته است و نمی‌توان آن را به عنوان یک رکن در اقتصاد محسوب نمود.

۵-۱-۱-۲ ویژگیهای طبیعی

استان لرستان سرزمینی کوهستانی است و به جز چند دره آبرفتی و چند دشت محدود، سرزمین هموار دیگری در این منطقه وجود ندارد. شکل ناهمواریها با توجه به نوع و میزان فشار، اغلب فشرده، بلند و ناصاف با دره‌های عمیق است. در حالیکه در پیشکوههای داخلی، ناهمواریهای تپه ماهوری، گنبدی شکل و کم ارتفاع هستند. در استان کانونهای آبگیر فصلی و نیز رودهای پر آب وجود دارد. از نظر پوشش گیاهی، کوههای لرستان دارای جنگلهای طبیعی نسبتاً فراوانی است که بیشتر از نوع بلوط می‌باشد. دیگر درختان جنگلی استان عبارتند از زالزالک، پسته و حشی، مازو، گلابی وحشی، ون. در استان سه منطقه حفاظت شده وجود دارد. منطقه اشترانکوه، منطقه سفید کوه و منطقه شکار و صید ممنوع تالابهای پلدختر. دریاچه گلهر در منطقه اشترانکوه قرار دارد.

ویژگیهای اقلیمی

استان لرستان دارای آب و هوای متنوعی است که علل آن را می‌توان مواردی همچون موقعیت رشته کوههای زاگرس نسبت به جهت وزش بادهای مرطوب غربی،‌ ارتفاع، نسبتاً زیاد این منطقه از سطح دریا، فشردگی کوهها، واقع شدن در عرض جغرافیایی متوسط و اثر بادهای گرم جنوبی ایران دانست. به طور کلی در شمال و شرق استان آب وهوای سرد کوهستانی، در مرکز آب و هوای تقریباً معتدل و جنوب آب و هوای گرم قابل تشخیص است. میزان بارش سالانه در استان به طور متوسط ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیمتر می‌باشد.

۷-۱-۱-۲ جاذبه‌های گردشگری

استان لرستان به علت دارا بودن طبیعت بکر و زیبا، قلل مرتفع زاگرس، آبشارهای بزرگ، دریاچه کوهستانی گهر، حیات وحش غنی و پوشش گیاهی غنی همواره مورد توجه گردشگران طبیعت بوده است و هر سال تعداد زیادی از کوهنوردان، دوستداران طبیعت و پژوهشگران را متوجه خود می‌کند. علاوه بر این قدمت تمدن در این منطقه و آثار باستانی آن نیز مورد توجه می‌باشد.

از مهمترین جاذبه‌های تاریخی آن می‌توان موارد زیر را نام برد:‌

-       مسجد جامع بروجرد که در قرن سوم هجری بر روی آتشکده‌ای ساسانی ساخته شده است.

-       مسجد جامع خرم آباد که در قرن دهم هجری ساخته شده است.

-       مسجد امام بروجرد که به دستور فتحعلی شاه بر روی خرابه‌های مسجدی قدیمی بنا شده است.

-       مقبره امامزاده جعفر برود که متعلق به دوره سلجوقیان می‌باشد.

-       غار کوگان در جنوب خرم آباد که مربوط به دوره اشکانی است.

-       پل کر و دختر روی رودخانه کشکان که مربوط به دوره ساسانی است و در قرن چهارم تجدید بنا شده است.

-       غار سمسار به طول ۷۰ متر، عرض ۶ متر و ارتفاع ۳۱۷۰ متر.

-       قلعه فلک الافلاک در خرم آباد که در قرن چهارم هجری مرمت شده است.

-       میل آجری معروف به منار متعلق به قرن چهارم هجری در خرم آباد.

۲-۱-۲ شهرستان بروجرد

این شهرستام حدود ۶۳۰ کیلومتر مربع وسعت دارد. از شمال به شهرستان اراک، از شمال غربی به قلاویز از مغرب به خرم آباد و از جنوب و شرق به شهرستان درود محدود می‌شود. ارتفاع آن از سطح دریا ۱۴۵۰ متر است.[۱] شهرستان بروجرد شامل دو بخش مرکزی و سیلاخور است. این شهر در گذشته بین النهرین نامیده می‌شد زیرا در محل تلاقی دو رودخانه تیره و ماربره که به ترتیب از کوههای بروجرد و اشترانکوه درود سرچشمه می‌گیرند واقع شده است.

هسته اولیه شهر در حقیقت روستاها و مناطق کشاورزی بوده است که بعدها با ایجاد راههای آسفالته و ایجاد و توسعه کارخانه‌های نساجی و فارسیت و صنایع بر اهمیت آن افزوده شده و زمینه را برای مهاجرت مردم از نقاط مختلف کشور به آن فراهم نموده است. به همین دلیل بافت جمعیتی این شهر وضعی نامتجانش دارد.

این شهرستان به علت نزدیکی به رشته کوه مهم اشترانکوه تابستانهای معتدل و زمستانهای نسبتاً سرد دارد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق