آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه مخابرات سیار شبکه بی سیم

دانلود پروژه مخابرات سیار شبکه بی سیم

مخابرات سیار (شبکه بی سیم )

فهرست مطالب
مقدمه ۱
اصول مشترک سیستمهای رادیوئی سیار ۲
استفاده از شبکه های سلولی در مخابرات سیالر ۴
نسلهای مخابرات سیار ۵
جهان بی سیم ۸
تاریخچه شبکه های بی سیم ۱۲
مشخصه های بی سیم ۱۶
بررسی انواع شبکه های بی سیم ۱۹
شبکه های شخصی بی سیم ۲۴
شبکه های محلی بی سیم ۲۶
شبکه های شهری بی سیم ۲۷
خانواده استاندارد ۸۰۲ IEEE ۳۲
شبکه های محلی مادون قرمز ۳۵
انواع وسایل بی سیم ۴۱
بلوتوث ۵۹
آنتن ۶۷
WIMAX ۷۷
منابع ۹۱

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق