آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کامپیوتر » دانلود پروژه مدیریت حافظه درس سیستم عامل

دانلود پروژه مدیریت حافظه درس سیستم عامل

مدیریت حافظه درس سیستم عامل
فهرست مطالب
مقدمه ۳
سیستم عامل چیست ؟ ۴
حفاظت ۱۰
قطعه بندی ۱۲
استفاده اشتراکی در سیستم تک پایه ـ حد ثباتی ۱۶
صفحه بندی ۱۹
ماشینهای صفحه بندی قطعه بندی شده ۲۶
الگوریتم های پشته ای ۳۹
چند برنامگی ۴۱
تکنیکهای تخصیص انباره ۵۲
الگوریتم First Fit 55
الگوریتم Next Fit 55
الگوریتم Best Fit 56
الگوریتم Worst Fit 56
سیستم بادی ۵۷
مدیریت حافظه در Unix,Solaris 57
سیستم صفحه بندی ۵۸
صفحه بندی NT 64
مقدمه
سیستم عامل یکی ازجنبه های محوری درعلوم ومهندسی کامپیوتر است که به شدت در شکل گیری درک فرد از عملکرد داخلی کامپیوتر وهمکاری متقابل سخت افزارونرم افزار تاثیری که می تواند در طراحی وساخت سیستمهای کامپیوتری نقش محوری ایفا نماید.
سیستم عامل یک ریزپردازنده ـ تک استفاده کننده ای می تواند به مراتب ساده تر از سیستم عامل یک کامپیوتر بزرگ باشدکه چندین استفاده کننده را پشتیبانی می کند. سیستم عامل ازمنابع سخت افزاری یک یاچند پردازنده برای ارائه مجموعه ای ازخدمات به کاربران استفاده می کند. در نتیجه برای بررسی سیستم عامل، داشتن درک مناسبی از سخت افزار کامپیوتر مهم است.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق