آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کامپیوتر » دانلود پروژه مرکز داده Data Center

دانلود پروژه مرکز داده Data Center

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه مرکز داده Data Center :
مرکز داده Data Center
فهرست مطالب
پیش گفتار
مقدمه
فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند
۱-۱-کاستن فاصله بین دولت و شهروند
۱-۲- معماری کلان دولت الکترونیک
۱-۳- نقش شبکه در ارتقاء سطح کارآیی دولت و شهروندان
۱-۵- تاثیر شبکه بر فعالیت های تجاری
۱-۶- تاثیر شبکه بر آموزش وسطح سلامت جامعه
۱-۷- دولت ها و شبکه پرسرعت
۱-۸- نمونه های واقعی از سیاست گذاری دولت ها
۱-۹- جهت گیری دولت ها به ایجاد دولت الکترونیک
۱-۱۰- تعاریف و فرضیات دولت الکترونیک
۱-۱۱- ارائه سرویس های شهروندگرا
۱-۱۲- عوامل موفقیت دولت ها در پیاده سازی دولت الکترونیکی
۱-۱۳- اولویت ها در تحقق فاز دوم دولت الکترونیکی
۱-۱۳-۱- طراحی سازمانی
۱-۱۳-۲- آموزش و مهارت
۱-۱۳-۳- محرمانه بودن اطلاعات و امنیت
۱-۱۳-۴- پورتال دولت
۱-۱۴- سازمان های مجازی متصل به هم
۱-۱۵- مزایای خاصیت تلفیق فرآیندهای چند سازمان در یک سازمان مجازی
۱-۱۶- تاثیر شبکه بر معماری های قدیمی
۱-۱۷- چند ویژگی مهم در مدل جدید مدیریت مراکز کامپیوتینگ
۱-۱۸- محورهای مدیریت IT در سطح کلان در مدل قدیمی
۱-۱۹- مدیریت IT و ارتباط آن با مدیریت کار
۱-۲۰- جایگاه استاندارد در مدیریت جدید زیرساخت های IT
1-21- روش بررسی وضعیت موجود
۱-۲۲- ارتباط Sarbanes-Oxley با معماری کلان
۱-۲۳- مدل CMM
1-24- مدل ISO 15504
1-25- مدل CoBIT
1-26- مدل های تعریف و تحلیل هدف
فصل دوم مقدمه ای بر ایجاد مراکز داده
۲-۱- مرکز داده چیست؟
۲-۲- تعاریف مختلف مرکز داده
۲-۳- مقدمه ای بر ایجاد مراکز داده
۲-۴- نیاز به مرکز داده و خواص قابل توجه آن از نظر فنی
۲-۵- انقلاب بعدی در IT چیست؟
۲-۶- ساختار مراکز داده
۲-۷- درک پیچیدگی
۲-۸- Utility Computing پاسخ سئوال است
۲-۹- مجازی سازی گام اول است
۲-۱۰- ملاحضات فنی در طراحی مراکز داده
۲-۱۱- مدل فنی استاندارد مرکز داده
۲-۱۲- تصویر کلان از مرکز داده
۲-۱۳- طرح تجاری مرکز داده
۲-۱۴- آشنایی با مفاهیم جدید در حوزه مراکز داده
۲-۱۴-۱- Utility Computing یا On-Demand
2-15- Organic IT و سیستم های خودگردان¹
۲-۱۶- مجازی سازی
۲-۱۶-۱- مجازی سازی بر روی سرویس دهنده ها
۲-۱۶-۲- مجازی سازی از طریق کلاسترینگ برروی سرویس دهنده ها
۲-۱۶-۲-۱- کمی بیشتر درباره Grid
2-16-3- مجازی سازی در منابع ذخیره سازی
۲-۱۶-۳-۱- مجازی سازی در سطح بلاک
۲-۱۶-۳-۲- مجازی سازی در سطح فایل
۲-۱۷- مدل جدید کار برایSSP¹ ها
۲-۱۸- مجازی سازی در سطح شبکه
۲-۱۹- مجازی سازی در سطح برنامه های کاربردی
۲-۲۰- مدیریت مرکز داده
۲-۲۱- خدمات وب
۲-۲۲- تفاوت RDMA با TOE
2-23- تاریخچه ی خدمات مبتنی بر وب
۲-۲۴- شرکت های برتر و فناوری مناسب
فصل سوم شرایط محیطی
شرایط محیطی
فصل چهارم آشنایی عمیق تر با طراحی و معماری مراکز داده
آشنایی عمیق تر باطراحی و معماری مراکز داده
۴-۱- مرکز داده به عنوان انباره ی داده
۴-۲- مرکز داده به عنوان LOB
4-3- مرکز داده به عنوان مرکز گواهی هویت
۴-۴- مراکز اطلاعات در آمریکا
۴-۵- برون سپاری و مراکز داده
۴-۶- مشخصات یک DataCenter
4-6-1-در اختیار داشتن اتصالات مختلف به اینترنت از طریق ISP و ICPهای مختلف
۴-۶-۲- وجود سیستم قدرت پشتیبان
۴-۶-۳- وجود سرورهای متعدد
۴-۶-۴- مشخصات فیزیکی
۴-۷- نحوه در اختیار گرفتن یک سرور وب
۴-۸- معیارهای طراحی مراکز داده
۴-۹- ساختار و اجزاء
۴-۹-۱- لایه Aggregation
4-9-2- لایه Front- End
4-9-3- لایه برنامه‌های کاربردی Application
4-9-4- لایهBack-End
4-9-5- لایه ذخیره سازی Storage
4-9-6- لایه انتقال
۴-۱۰- سرورها درData Center
4-10-1-‌‌Intranet server farm
‌ ‌۴-۱۰-۲-Internet server farm
‌۴-۱۰-۳-Extranet server farm
4-11- Data Center های توزیع شده
۴-۱۲- سرویس‌های Data Center
‌۴-۱۲- ۱- سرویس‌های زیرساخت
۴-۱۲- ۱- ۱- سرویس‌های لایه ۱ یا سرویس‌های شهری
۴-۱۲- ۱- ۲- سرویس های لایه ۲
۴-۱۲- ۱-۳- سرویس های لایه ۳
۴-۱۲- ۲- سرویس های هوشمند شبکه‌ای
‌ ۴-۱۲- ۳- سرویس‌های Server Farm
4-12- 4- سوئیچینگ محتوا (Content Switching)
4-12-4 – سرویس Caching
‌‌۴ -۱۲- ۶- SSL Termination
‌‌‌۴-۱۲-۷- Content Transformation
4-12- 8- سرویس های ذخیره سازها
۴-۱۲- ۹- سرویس های امنیتی
۴-۱۲- ۱۰- ‌لیست های کنترلی دسترسی (Access Control Lists (ACL))
4-12- 11- Firewall ها
۴-۱۲- ۱۲- سرویس‌های مدیریتی
فصل پنجم راه اندازی مرکز داده در ایران
۵-۱- راه اندازی مرکز داده در ایران
۵-۲- ضرورت راه‌اندازی Data Center در ایران
۵-۳- مزایای راه‌اندازی Data Center در ایران
۵-۴- مزایای در اختیار داشتن DataCenter در آینده
۵-۵- بررسی موانع مرکز داده ها در ایران
۵-۵- ۱- موانع سخت افزاری
۵-۵- ۲- موانع نرم افزاری
۵-۶-۱- تعاریف
۵-۶-۲- مقررات مربوط به واگذاری مجوز مجتمع اینترنتی
۵-۶-۳- مدارک لازم جهت ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی IDC
خلاصه و نتیجه گیری
فهرست منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق