آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کشاورزی و دامپروری » دانلود پروژه معرفی آفات و بیماری های مهم در خیار گلخانه ای

دانلود پروژه معرفی آفات و بیماری های مهم در خیار گلخانه ای

معرفی آفات و بیماری های مهم در خیار گلخانه ای

فهرست مطالب
سفیدک دروغین (کاذب) ۲
پاتوژن: ۳
علایم: ۳
انتراکنوز ۳
Colletotrichum lagenarium 4
2) شرایط ایجاد بیماری : ۴
۴) کنترل : ۴
عامل بیماری: ۴
Cladosporium cucumerinum 4
پژمردگی باکتریایی: ۵
Erwinia tracheiphila 5
1) پاتوژن: ۵
ویروس موزاییک خیار(CMV) 5
افات خیار گلخانه‌ای ۶
شته ها (خانواده Aphididae) 6
۲- مگس های سفید (خانواده Aleurodidae) 7
تریپس ها (راسته Thysanoptera) 7
تعریف گلخانه ۸
انواع گلخانه ها ۸
۵ . گلخانه های فلزی یا مدرن ۹
انواع بسترهای کاشت محصولات گلخانه ای ۱۱
عملکرد تولیدات گلخانه ای ۱۱
گلخانه های مدرن : ۱۳
انواع گیربکس و موتورگیربکس ۱۳
انواع ریل و چرخ دنده ۱۴
انواع بست و اتصالات ۱۵
شیشه ای ۱۶
مشخصات سازه ۱۷
کسب و کار » اماده به کار ۱۸
مقدمه ۱۹
پوشش : ۱۹
۲-سرمایش : ۲۲
گرمایش : ۲۵
۵- پرده های سایه بان و ذخیره انرژی : ۲۸
۶-تجهیزات بستر سازی : ۲۹
• کودهای قابل تزریق (NPK) 29
7- مه پاش : ۳۱
۸- کنترلهای اقلیمی : ۳۱
۹- تجهیزات فرعی : ۳۲
گیاهشناسی خیار ۳۲
مشخصات گیاه شناسی بوته خیار ۳۲
گلخانه مناسب جهت تولید خیار ۳۳
روشهای تهویه در گلخانه کشت خیار ۳۵
خنک کردن گلخانه با کولر ۳۶
ضد عفونی خاک گلخانه و خزانه های تولید نشاء ۳۶
کشت و تعیین فواصل ۳۶
تولید نشاء ۳۶
محاسن استفاده از نشاء در خیار ۳۷
ابیاری ۳۷
اماده سازی نشاء برای انتقال ۳۷
برنامه ریزی جهت کشت بذر ۳۸
فواصل کشت ۳۸
بستن بوته ۳۹
هرس بوته های خیار ۳۹
مشخصات ارقام گلخانه ای خیار ۴۰
کود دهی خیار ۴۰
میزان کود مورد نیاز خیار ۴۱
افات و بیماریهای مهم خیار ۴۱
نکات مهم در پیشگیری از امراض و افات ۴۱
۴- سوسکهای سیاه خانواده تنبریوینده ۴۴
طرق مبارزه ۴۵
دی کاربو کسیمید ها(Dicarboximides) 55
فنیل امیدها(Phenylamides) 56
فنیل کارباماتها(Phenyl carbamates) 58
انیلینوپیریمیدین ها (Anilinopyrimidines) 60
سیموکسانیل (Cymoxanil) 62
کوئین اکسی فن (Quinoxyfen(DE-795)) 62
بیماریهای مهم قابل کنترل یا پیشگیری: ۶۵
میزان و نحوه مصرف این سم: ۶۶
۲- بنومیل Benomyl 66
بیماریهای مهم قابل کنترل یا پیشگیری: ۶۷
۳- دودینDodine 67
4- مانکوزبMancozeb 68
میزان و نحوه مصرف: ۶۹
سفیدک دروغین (کاذب)
بیماری سرخی
۱) عامل بیماری :
قارچ pseudoperonospora cubensis
2) علایم :
در سطح بالای برگ لکه های روغنی و زاویه دار زرد و قهوه ای به قطر ۱تا۲ سانتی متر
در اثر پیشرفت بیماری در زیر برگ نیز لکه های ارغوانی یا بنفش ایجاد می شود
حاشیه برگ ها خشک شده و به سمت بالا می رود.
شرایط ایجاد بیماری :
در اب و هوای گرم و مرطوب
در صورت وجود اب روی شاخ و برگ توسط مه، شبنم و…
تحت تنش دما ( روز های گرم و شب های سرد )
رطوبت بالا (۹۵ درصد)به مدت طولانی
فقر عناصر غذایی ( پتاس،روی،مس و منیزیم)
در گلخانه ها با پوشش پلاستیکی بسیار شایع است.
۴) کنترل بیماری:
ایجاد تهویه مناسب جهت کاهش رطوبت و دما
وجود تشتک اهک یا اسفنج اغشته به اهک در ورودی گلخانه جهت ضد عفونی
هرس برگ های الوده و معدوم کردن انها
استفاده از برنامه سمپاشی منظم با سموم مسی، کاپتان، بنومیل، دودین، زینب،مانکوزب و…
سفیدک حقیقی (سطحی)
پاتوژن:
Erysiphe cichoracearum
Sphaerotheca fuliginea
شرایط ایجاد بیماری:
اب و هوای مرطوب و خنک
شرایط ازدحام زیاد گیاه ،سایه اندازی زیاد( نور کم)،زیادی اب و کود
در شرایط رشد کند گیاه ،این بیماری ایجاد می شود.
به ویژه در شب سرد و مرطوب این بیماری ایجاد می شود.
علایم:
لکه های کوچک و مدور و سفید رنگ در اندازه های مختلف ایجاد میگردد
الودگی از برگ های پایین اغاز به سمت بالا پیشرفت می کنند.
بافت نرم و نخ مانند سفید رنگ روی برگ پخش می باشد.
برگ های الوده تر زرد یا قهوه ای شده و خشک میگردند.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق