آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » معماری » دانلود پروژه معماری ایران در دورۀ سلجوقیان

دانلود پروژه معماری ایران در دورۀ سلجوقیان

فهرست مطالب :
سلجوقیان: ساختمان مظهر زیبایی
زمینه فرهنگی
معماری سلجوقی
معماری ایران از سلجوقیان تا پایان عصر تیموریان
اصفهان: مسجد جامع
اردستان: مسجد جامع
برسیان: مسجد جامع
بروجر: مسجد جامع
اردبیل: مسجد جامع
جاده خراسان: رباط یا کاروانسرای شرف
قزوین: برجمای خرقان
مسجد جامع زوزن، فرومد، گناباد
اصفهان: مسجد اشترجان
ورامین: مسجد جامع
اصفهان: مدرسه امامی
زنجان: گنبد سلطانیه
یزد: مسجد جامع
تبریز: مسجد کبود
کاشان: مسجد جامع (میدان سنگ)
ساری: امامزاده صالح
مسجد جامع اردستان
آرامگاه سلجوقی- خرقان- قزوین

مقدمه:
معماری سلجوقی موقر و نیرومند و دارای ساختاری بغرنج بود. ولی اینهمه نه ناگهانی بودند و نه تصادفی، بلکه تجلی متعالی یک رستاخیز ایرانی بود که در اوایل سده دهم با سامانیان آغاز شد. این رستاخیز در زمان سلجوقیان به اوج خود سید، چون هرچند ایجاد آثار هنری پس از سده دوازدهم نیز ادامه یافت، الخطاطی مشهود در نیروی خلاق پدیدار گردید. این مساله اغلب وقتی صادق است که نیروی جنبش یک عصر بزرگ به نهایت می رسد و گرایش به ایجاد بناهای تاریخی و کارهای پهلوانی جای خود را به داستانسرایی و یادآوری گذشتگان می دهد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق