آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » معماری » دانلود پروژه معماری مرکز تحقیقات نجوم

دانلود پروژه معماری مرکز تحقیقات نجوم

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه معماری مرکز تحقیقات نجوم :

کارشناسی معماری – مرکز تحقیقات نجوم
۱) هدف پژوهش: مطالعه و بررسی نحوه طراحی مرکز تحقیقات نجوم و ارائه یک طرح پیشنهادی برای احداث مرکز تحقیقات نجوم در شهر ابهر
۲ ) روش پژوهش: مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی درباره نجوم و چگونگی رصد ستارگان و بازدید و تحقیق درباره ابزار و آلات رصد و نمونه رصدخانه های داخل و خارج از کشور بررسی نحوه طراخی فضاهای مرکز نجوم و نحوه کار آنها و طراحی یک مرکز تحقیقات
۳ ) طرح پژوهش: طرح پیشنهادی بصورت پلان ، نما ، برش ، پریسپکتیو، ماکت و معرفی فضاهای داخلی ، ارائه شده و مطالعات آن بر مبنای ایجاد یک مرکز مطالعات و تحقیقات نجوم است.
۴ ) نتیجه گیری :با عنایت به بررسی و مطا لعات انجام شده و تجزیه و تحلیل سایت مورد نظر احداث یک مرکز تحقیقات نجوم در شهر ترانزیتی مثل ابهر با توجه به پتانسیل گردشگری و تفریحی سایت (سد کینه ورس) ، و نیز ارتفاع مناسب آن و دسترسی ها و………بلامانع بنظر میرسد.بنابراین بنده احداث این مجموعه را با مشخصاتی که در رساله آمده است پیشنهاد میدهم.
«فهرست مطالب»
مقدمه ۱
اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آن ۱
فصل اول: ۴
مطالعات پایه ۴
۱ . ۱ ) مطالعات جغرافیایی، اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی و …. ۵
۱ . ۲ ) مطالعات پیرامون نجوم ۱۷
۱ . ۲ . ۱ ) مفاهیم پایه و اطلاعاتی از دانش ستاره شناسی ۱۷
جهان، ستارگان، منظومه شمسی، خورشید، سیارات، سیارکها، اقمار، ستارگان دنباله دار، شهاب سنگها، سیاره زمین، اثرات معلول، چرخش زمین، حرکت انتقالی به دور خورشید، ساکن نبودن زمین. ۱۷
چشم غیر مسطح می بیند؟ ۲۳
۱ . ۲ . ۲ ) پیشینه پژوهشهای دانش ستاره شناسی در سرزمین ایران ۲۴
الف ) پیش از اسلام؛ ۲۵
دنیای اساطیر ایرانی و علم نجوم؛ ۲۵
- روحانیت و علم نجوم ۲۶
فصل دوم : ۲۷
مطالعات کالبدی و برنامه ریزی طرح ۲۷
مکانیابی رصدخانه ۲۸
۲ . ۱ ) لزوم پژوهش برای مکانیابی و رصد خانه به همراه معرفی چند نمونه رصدخانه خارجی ۲۸
۲ . ۲ ) پارامترهای مهم در مکانیابی رصدخانه ۳۳
۲ . ۳ ) جدول استانداری های مکان یابی رصدخانه ۳۷
۲ . ۴ ) مکان یابی رصدخانه ملی ایران ۳۹
۲ . ۵ ) پلانتاریم ۴۱
فصل سوم : ۵۲
طراحی ۵۲
۳ . ۱ ) شرح فضاها را استانداردها ۵۳
۳ . ۲ ) برنامه فیزیکی ۶۵
۳ . ۳ ) تجزیه و تحلیل سایت و مکان یابی ۷۱
۳ . ۳ . ۱ ) انتخاب بستر فیزیکی طرح ۷۲
۳ . ۳ . ۲ ) دستریسها ۷۲
۳ . ۳ . ۳ ) مکان یابی ۷۳
۳ . ۳ . ۴ ) سد کینه ورس ۷۴
۳ . ۴ ) دیدگاهها و رویکرد های نظری طراحی: ۷۸
۳ . ۵ ) سازه مجموعه ۸۲
۳ . ۶ ) نیازهای فنی طرح ۸۳
۳ . ۷ ) تعیین جهت استقرار ساختمان ۸۳
۳ . ۸ ) ساختار طرح پلانتاریم مجموعه ۸۴
ضمائم: ۸۶
نقشه ها و مدارک طراحی ۸۶
منابع و مآخذ ۸۷

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق