آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » معماری » دانلود پروژه معماری پُلها در شهرهای مختلف

دانلود پروژه معماری پُلها در شهرهای مختلف

معماری پُلها در شهرهای مختلف
فهرست
تاریخچه پل خواجو : ۱۰
تغییر کارکرد پل خواجو: ۱۲
تغییرات پل خواجو: ۱۴
تزئینات پل خواجو: ۱۶
تاریخچه سی و سه چشمه ( الله وردیخان ) : ۱۷
تغییر کارکرد سی و سه پل : ۲۰
تزئینات سی و سه سه پل : ۲۴
تعمیرات سی و سه پل ( الله وردیخان ): ۲۴
پلهای اولیه ۲۷
پل سازی تا عهد هخامنشی ۲۸
پل سازی در عهد آشوریها ۲۸
پل سازی در زمان اورارتوها ۳۲
پل سازی در عهد مادها ۳۳
پل سازی در عهد هخامنشیان ۳۳
پل سازی در عهد اشکانیان ۴۵
پل سازی در عهد ساسانیان ۴۶
پل سازی در دوران اسلامی ۵۴
پل سازی در قرن چهارم ۵۸
پل سازی در عصر غزنویان ۶۲
پل سازی در دوره سلجوقیان ۶۴
پل سازی در دوره ایلخانیان ۶۷
پل سازی در دوره تیموریان ۶۸
پل سازی در عصر صفوی ۶۹
سی و سه پل ۷۰
پل خاجوا ۷۱
پل سازی در دوره افشاریه ۸۲
پل سازی در دوره زندیه ۸۳
پل سازی در دوره قاجاریه ۸۳
معماری پلها ۸۶
استفاده از مهار چوبی در طاقها : ۱۰۱
کنوهای آشکار : ۱۰۴
جان پناه : ۱۰۷
کتیبه ها : ۱۰۷
تاسیسات مربوط به پل : ۱۱۳
دیواره سازی : ۱۱۴
مصالح ساختمانی پلها : ۱۱۴
آسیب پذیری پلها ۱۱۹
پل آصف الدوله _ کرج ۱۲۵
پل شاه عباسی محمد آباد _ قزوین ۱۲۵
موقعیت : ۳۷ کیلومتری جنوب قزوین، ده کیلومتری ۱۲۵
پل دلاک – قم ۱۲۶
موقعیت : در مسیر راه قدیمی تهران _ قم در نزدیکی ۱۲۶
پل هشت چشمه_ سرخ ده ساوه ۱۲۶
موقعیت : شمال غربی روستای سرخ ده، صد متری پل ۱۲۶
پل دودهک _دلیجان ۱۲۷
پل لوشان – لوشان ۱۲۷
موقیعت:شهر لوشان ۲۸ کیلومتری جنوب شهر رودبار ۱۲۸
پل انبوه _ رودبار ۱۲۸
پل لاله دشت – کوچصفهان ۱۲۹
موقعیت : شهر کوچصفهان، خیابان طالقانی بر روی نهر ۱۲۹
پل خشتی _ لنگرود ۱۲۹
موقعیت : شهر لنگرود در ۵۰ متری میدان انقلاب، بر ۱۲۹
پل فرح أباد_ ساری ۱۳۰
موقعیت : نزدیک شهرک فرح أباد( خزر شهر فعلی) واقع در ۱۳۰
پل آجی چای _ تبریز ۱۳۰
.موقعیت : شمال غربی شهر تبریز_ در مسیر خیابان خلبان ۱۳۱
نوع پلان: ۱۶ چشمها پایه ها با آب برهای نیم دایره و مثلثی ۱۳۱
موقعیت : در شمال غربی شهر تبریز، بر روی تلخه رود ۱۳۱
با قوری چای. ۱۳۱
پل ابراهیم آباد – اردبیل ۱۳۲
موقعیت : در محله ای به همین نام، خیابان پاسداران بر ۱۳۲
پل ورسک – فیروز کوه ۱۳۲
موقعیت : بین کوههای فیروز کوه، و نزدیک روستای ۱۳۲
فهرست منابع و ماخذ : ۱۳۴

در ارتباط با شهرهائی که با رودخانه همراه بوده اند و نقش رودخانه عامل مهمی در حیات آنها داشته است پل مطرح می شود.اصفهان شهری در کنار رودخانه ی زاینده رود به همراه موقعیت خاص خویش در منطقه پر عبور از قدیم تا کنون در ارتباط با رودخانه نقش مهمی را در جهت سازه های مختلط با پل داشته است.
یهودیه و جی دو شهر در منطقه اصفهان امروزی به وسیله پل شهرستان به بخش جنوبی رودخانه زاینده رود مرتبط می شوند.
پل شهرستان دارای چندین اهمیت در منطقه به حساب می آید در درجه اول تنها راه ارتباطی با بخش جنوبی رودخانه و در درجه بعدی به عنوان مرکز کنترل در جهت ورود و خروج اجناس باجگیری شناسائی افرادی که به منطقه وارد و خارج می شود.
گفته میشود که پلی نیز در قبل از صفویه در منطقه اصفهان ساخته می شود و این پل در جای فعلی پل خواجو قرار داشته است و با طرح اندازی جدید توسط شاه عباس برای شهر اصفهان در جهت تقویت شبکه ارتباطی خویش که بر مبنای چهار باغ قرار داشته این پل مسدود می گردد که بعدها پل خواجو طراحی می شود.
البته بایستی توجه داشت که هنوز پل خواجو در این زمان طرح نبود و پل عباس آباد پلی که در این قسمت قرار داشته مورد توجه بوده است.
بستن پل خواجو به عنوان راه ارتباطی در جهت برگردان شبکه اقتصادی از جهت شرق به غرب بوده است وبعدا” که قدرت حکومتی صفوی در اصفهان پای محکم می کند شاه عباس با ساختن پل خواجو در این مکان شبکه سازی کالبدی اصفهان را کامل می سازد.
عاملی دیگری نیز در ساختن پلها در این شهر مورد توجه بوده و آن بنای این پلها به صورتی متفاوت از دیگر پلها در کشور. این عمل به صورت خاصی جامع عمل به خود پوشانیده است.
الف ـ نمای پلها شباهت به کاروانسرا در دوران صفویه دارد و مخصوصا” با توجه به قسمت شاه نشین پل و بر جهان ابتدا و انتهای این شباهت بیشتر می گردد.البته این شباهت را شاید بایستی در جهت ارتباطات بین شهری مطرح میگردد و پل همین موقعیت را در دو قسمت رودخانه ایفا می کند.
ب ـ حجم پلها شبیه به حجم پلهای اروپایی قرون رنسانس است(فلورانس ـ ونیز) که در ارتباط با مردم ساخته میشوند ـ فرم غرفه هائی به عنوان فروش تفریح چایخانه ها و غیره که پلهای دوران صفویه نیز شاید در این جهت تقلید شده باشند ولی به علت موقعیت سوق الجیشی که پیدا میکند شاه عباس را از این تفکر منصرف میسازد.
این دو عامل (الف و ب ) با منظر شهری ارتباط خاص بر قرار می سازند مجموعه بیشه ها ـ رودخانه و بالاخره عمارتی میان آب حتی در این مسئله کاربدان جای می رسد و مسئله ارتباطی پل در مرحله دوم قرار می گیرد. دو پل الله وردیخان و خواجو از نظر فنی ساختمان نیز در حدی مطرح می شوند که صرف نظر از عامل عبوری به عنوان پل مطرح کننده مسئله تقسیم آب تفریح و بالاخره داد و ستد مردم قرار می گیرند.بخش تقسیم آب پل خواجو شاید با جرا‍‏‎‏‏ٌت بتوان به عنوان یک شاهکار فنی ساختمانی مطرح ساخت که امروزه با پیچیدگی فراوانی در کیلومتری به چند دورتر صورت می گیرد. عامل تقسیم آب به همراه مادیها( جویهای تقسیم به اراضی آب ) در سطح منطقه جز طرحهای مهندسی و طرح انداز صفوی شیخ بهائی دانست در جمع سازه های کالبدی شهر اصفهان به خوبی قدرت حکومتی مشاهده می گردد که این قدرت با سیاست خاص برنامه ریزی شهری و با شناخت بر عوامل اقتصادی مردم که همه چیز را تابع خویش می کند چگونه قدمت و استحکام خویش را در جامعه ای پایدار ساخته و حتی بعد از انقراض قدرت حکومتی به عنوان استثنا ٌ در تاریخ این شهر با تمام آن خصوصیات با جزئی تغییرات قدرتهای حکومتی دیگر باقی و بر جا می ماند.
مراحل اهمیت رودخانه به همراه پلهایش به صورت زیر می توان عنوان کرد:
الف ـ یهودیه قلعه تبرک جی به همراه پل شهرستان پل مارنان.
ب ـ مسجد جامع میدان کهنه، قلعه تبرک پل شهرستان،پل مارنان.
ج ـ مسجد جامع میدان نقش جهان، چهار باغ، پل الله وردیخان.
د ـ مسجد جامع میدان نقش جهان،چهارباغ. پل الله وردیخان،پل مارنان، پل خواجو.
چهار باغ برای شاه عباس در طرح جدید شهری که عنوان می کرد اهمیت زیادی داشت و در این جهت بود که می خواست اولاٌ قدمت و کشش شاهرگ اقتصادی بازار را از طرف شرق به غرب برگردانیده شود. دوما” با تضعیف این عامل اقتصادی عامل بعدی یعنی پل شهرستان ضعیف می شد و در نتیجه دیگر آن کنترل هائی که گذشت مفهومی برای آن پل پیدا نمی کرد و پل الله وردیخان در انتهای چهار باغ اهمیت می یافت. در جهت تقویت پل الله وردیخان شاه عباس حتی به ایجاد منطقه ای ارمنی نشین در زیر رودخانة زاینده رود در بخش جنوبی غربی می کند و عبور و مرور ارامنه از پل الله وردیخان باعثی بر رونق این پل و شبکه چهارباغ می گردد.اساس شبکه بندی سازه اصفهان صفوی بر روی بازار از مسجد جامع میدان نقش جهان خیابان چهارباغ و رودخانه زاینده رود قرار دارد.پل خواجو اهمیت خاصی در این زمان داشته و با ساختن قصری خصوصی در ابتدای آن (قصر میرزا علیخان ) در واقع عبور و مرور از روی این پل بسته می شود.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق