آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » محیط زیست و بهداشت » دانلود پروژه مفهوم کلی فضا و مکان

دانلود پروژه مفهوم کلی فضا و مکان

مفهوم کلی فضا و مکان

فهرست مطالب

مفهوم فضا
سیر تاریخی مفهوم فضا
انواع فضا
فضای روز و شب
فضای عمومی و خصوصی
فضای مابین
تهی ( خلاء )
عناصر فضا
جا ، مکان و مرکز
مسیر و جهت
محوطه و حوزه
طبقه بندی و درجات
عارضه زمینی
تقسیمات و مرز شهری
عناصر فضای معماری
خصوصیات فضای معماری
مشخصات دیواره ها
تناسبات
مقیاس
رنگ
بافت
بازشو
نور
جمع بندی
ادراک
ادراک محیطی
عوامل شخصی
عوامل موثر بر ادراک محیطی
عوامل فرهنگی
عوامل فیزیکی
شناخت محیطی
عوامل موثر بر شناخت محیطی
مراحل زندگی
توانایی فضایی
آشنایی یا تجربه
جنسیت
مدرِک ـ مدرَک
مبانی ادراک
پیام
گیرنده
اندام های حسی
بینای
بینایی و شنوایی
بویایی
حرارتی
دریافت ذهنی
طرحواره
درون سازی
برون سازی
تعادل جویی
این همانی با فضا
شخصیت ـ محیط
شخصیت برون نگر ـ شخصیت درون نگر
انسان ـ فضا
رفتار دفاع از محدوده یا قلمرو
نمونه هایی از رفتار دفاع از محدودة یا قلمرو

روش تدافعی
روش تعرضی
فضای شخص
فاصله صمیمی
فاصله شخصی
فاصله اجتماعی
فاصله عمومی
جغرافیای فضا و رفتار گزینش جایگاه
تأثیر نوع تکلیف یا هدف رفتار
تأثیر ویژگیهای روانشناختی در گزینش جایگاه
فضا و تراکم جمعیت
ازدحام
خلوت
انسان ـ المانهای فضای معماری
ادراک تناسبات
ادراک فرم

ادراک نور
ادراک رنگ
کل
جمع بندی
خانه
مصاحبه با تیم و معمار ژاپنی راجع به خانه ؛
« خانه به تعبیر شما چیست ؟
کاشانه ـ سکونتگاه
خانه ـ ( خود ) انسان
آه ای خانه مسرت بخش من
خانه خیال
مقدس ساختن فضا
خانه و جهان ـ ( خود ) انسان
جمع بندی
مکان
مکان مسکونی
روح کمال
مفهوم سکونت
جمع بندی

مفهوم فضا

« وابستگی انسان به فضا دارای ریشه های عمیق می باشد . این وابستگی از نیاز به درک روابط اجتماعی انسان جهت ثبت مفهوم و حاکمیت بر دنیای حوادث و رویدادها سرچشمه می گیرد . »

انسان خود را با محیط وفق می دهد .

« بسیاری از حرکات بشر واگر است بدین معنی که اشیاء مورد ارتباط مطابق با چنین روابطی به دوره نزدیک ، بیرونی ، اندورنی ، مفرد ، جمع و پیوسته و گسسته تقسیم گردیده اند . لذا فضا وجه خاصی از ایجاد ارتباط نمی باشد بلکه گونه ای است از هر ایجاد ارتباطی . بنابراین فضا فقط یک جنبه از ارتباط کلی می باشد . « برای اینکه انسان بتواند تصورات خود را از قوه به فعل درآورد لازمست که روابط واگرا را درک نموده و ‌آنها را در قالب یک مفهوم فضایی هم آهنگ نماید .

برادشتهای جدا شونده انسانهای اولیه ، روابطی واقعی هستند که بر اشیاء و نقاط دلالت داشته و به همین دلیل دارای رنگ عاطفی شدیدی می باشند . ( با این وجود فلاسفه یونانی فضا را شیئی بازتاب خوانده اند .

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق