آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » هنر و گرافیک » دانلود پروژه نقاشی و شمایلنگاری

دانلود پروژه نقاشی و شمایلنگاری

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه نقاشی و شمایلنگاری :
نقاشی و شمایلنگاری
فهرست مطالب :
مقدمه : ۲
پیشگفتار ۷٫ ۷
شمایل و ویژگیهای آن ۱۲
شمایلنگاری : ۱۶
شمایل شکنی : ۱۸
شمایلنگاری در قرون وسطی و بیزانس : ۲۴
ویژگیهای آثار کاتاکُمب: ۲۹
نماد در شمایلنگاری ۴۰
موضوعات شمایلنگاری : ۴۹
موضوعات عام ۵۱
شمایل های مقدس در آثار نقاشی قرون وسطی و بیزانس : ۵۱
موضوعات خاص ۶۱
بررسی شمایلهای حضرت مریم در نقاشی قرون وسطی و بیزانس ۶۲
ویژگیهای بصری ۶۲
پیکره : ۶۲
ترکیب بندی : ۶۷
نور و رنگ : ۷۳
ویژگیهای بیانی ۷۹
کادر و ترکیب پرسوناژها ۷۹
حالات پرسوناژها ۸۴
مقایسه شمایلهای حضرت مریم در قرون وسطی و بیزانس ۹۲
با دوره گوتیک ۹۲
تفاوت وتشابه در عناصر بصری ۹۲
تفاوت وتشابه در عناصر بیانی ۱۰۰
تفاوتها : ۱۰۴
تشابهات : ۱۰۴
بررسی شمایلهای حضرت مریم در آثار هنرمندان قرون وسطی ۱۰۶
دوچو : ۱۰۷
چیمابوئه: ۱۱۱
جوتو ۱۱۳
مارتینی: ۱۱۶
نتیجه گیری : ۱۱۸
منابع و مأخذ ۱۲۳

شمایل و ویژگیهای آن
شمایل در لغت به معنای تصویر ، تمثال ، چهره و صورت است.
قدیمی ترین و رایج ترین معنای شمایل با تاریخ هنر دینی مسیحی مرتبط است و به تمثال و تصاویر مذهبی که مورد احترام و تکریم قرار میگرفتند ( غالباً تصویر حضرت مریم و مسیح ) اشاره دارد و مصادیق خاص آن را در هنر قرون وسطی ، بیزانس ، گوتیک و حتی در روسیه می توان یافت . ( تصویر ۱-۱ )
شمایل همچنین به نقاشیهای مذهبی اجرا شده بر روی پانلهای چوبی مربوط به دوره بیزانس و قرون وسطی نیز گفته میشود .
شمایل روسی از نقاشان بیزانسی مشتق شد و قواعد مشخصی را در ترکیب بندی و نمایش حالت و چهره مقدسین حفظ کرد . آثار هنرمندانی چون روبلف نمونه های این نقاشی سنتی محسوب می‌شود .
منابع و مأخذ
ـ اسدی زاده پرویز ـ فرهنگ دانش وهنر (شامل: اطلاعات عمومی)
سازمان چاپ پویا ـ سازمان انتشارات اشرفی ـ چاپ هفتم ۱۳۵۵ ـ تهران
ـ اکو اومبرتو ۱۹۳۲ ( Umberto Eco ) ـ هنر و زیبائی در قرون وسطی
عنوان اصلی( ایتالیائی) : Medievale Sviluppo dell’estetic ـ ترجمه : فریدة مهدوی دامغانی ـ مؤسسه نشر تیر ۱۳۸۱ ـ تهران
ـ پاکباز روئین ـ فرهنگ معاصر هنر ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ چاپ اول ۱۳۷۸ ـ تهران
ـ تیتوس بوکهارت ـ مدخلی بر اصول و روش دینی ( مطالعاتی در هنر دینی دفتردوم )
ـ جنسن و . ه ( با همکاری دوراجین ) ـ پژوهشی در هنرهای تجسمی از سپیده دم تا زمان حاضر تاریخ هنر ـ ترجمه پرویز مرزبان ـ شرکت سهامی افست ـ ۱۳۵۹
ـ جنسن و . ه ـ خلاصه تاریخ هنر ـ ترجمه پرویز مرزبان ـ انتشارات علمی فرهنگی ۱۳۷۴ ـ تهران
ـ رید هربرت ـ معنی هنر ـ ترجمه نجف دریا بندری ـ چاپخانه سپهر ـ چاپ چهارم ۱۳۷۱ ـ تهران
ـ گاردنر هلن ـ هنر در گذر زمان ـ به تجدید نظر هورست دلاکروا و ریچاردتنسی ترجمه محمد تقی فرامرزی ـ مؤسسه انتشارات نگاه آگاه ۱۳۶۱ تهران

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق