آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کامپیوتر » دانلود پروژه هوش مصنوعی

دانلود پروژه هوش مصنوعی

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه هوش مصنوعی :
هوش مصنوعی
فهرست مطالب
* چکیده۱
* مقدمه ۲
* فصل اول کلیات موضوع
* تعریف و طبیعت هوش مصنوعی۷
* پیدایش و پیشرفت هوش مصنوعی ۸
* هوش‌ مصنوعی‌ و هوش‌ انسانی۱۲
* شاخه‌های‌ هوش‌ مصنوعی۱۴
* فلسفهٔ هوش مصنوعی۲۷
* ویژگی های هوش مصنوعی۴۸
* دو فرضیه در هوش مصنوعی۵۲
* انواع هوش مصنوعی ۵۳
* کاربرد هوش مصنوعی ۵۷
* معمای هوش الکترونیک‌ ، مبانی و شاخه‌های علم هوش مصنوعی‌۵۹
* چالش‌های بنیادین هوش‌مصنوعی‌۶۴
* فصل دوم هوش مصنوعی‌ در بازی‌های کامپیوتری
* هوش مصنوعی‌ در بازی‌های کامپیوتری۷۱
* بازی‌های تأثیرگذار در هوش‌مصنوعی ۸۸
* فصل سوم تکنیک ها وزبانهای برنامه نویسی هوش مصنوعی
* تکنیک ها وزبانهای برنامه نویسی هوش مصنوعی۱۱۸
* مثالی از برنامه‌نویسی شیء‌گرا در شبکه‌های عصبی و هوش مصنوعی۱۶۳
* سخن آخر۱۷۹
* فهرست منابع۱۸۰

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق