آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » هنر و گرافیک » دانلود پروژه پوستر در ایران

دانلود پروژه پوستر در ایران

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه پوستر در ایران :

 پوستر در ایران

فهرست
فصل اول:
گذری بر تحولات پوستر در جهان و ایران
۱-۱- مقدمه پوستر
۱-۲ تاریخچه پوستردر جهان
۱-۲-۱ تأثیرات ژول شره و لوترک در پیشبرد پوستر
۱-۳ تاریخچه پوستر در ایران
۱-۳-۱ تاریخچه پوستر بعد از انقلاب
۱-۴ اعلان های عامیانه مذهبی
فصل دوم:
ماهیت پوسترو کاربرد آن
۲-۱ ماهیت پوستر و کاربرد آن
۲-۲- طراحی پوستر
۲-۳ عوامل مؤثر در طراحی پوستر
۲-۴ ویژگی های فنی طراحی پوستر
۲-۵ کاربرد حروف در پوستر
۲-۶ ویژگی های یک پوستر مناسب
۲-۷ فواید آموزش از طریق پوستر
پــــــــــــــــــــــوســـــــــــــــتــــــــــــــــــــر
- نتیجه گیری
- منابع و مآخذ
فصل سوم:
گزارش پروژه عملی

فصل اول
گذری بر تحولات پوستر در ایران و جهان
۱-۱- مقدمه
هنر پوستر :
در سه دهه آخر قرن نوزدهم میلادی بر اثر تحولات مصورسازی و پیوند نزدیکی که بین نقاشی و چاپ برقرار شده بود، پدیده تازه یی موسوم به پوستر یا آفیش بوجود آمد. امروزه پوسترهای مصور با بهره گیری از حروف متنوع، طراحی و نقاشی و عکاسی، بمنزله نمونه های کاملاً پیشرفته یی از هنر گرافیک نوین شناخته می شوند. گو اینکه پوسترسازی، شاخه یی از گرافیک است، ولی با سایر رشته های هنرهای تجسمی نیز پیوند متقابل دارد.درواقع در تاریخ صدساله پوسترسازی این هنر و سایر هنرهای تجمسی دارای تأثیرات متقابل و تبادل امکانات بوده اند.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق