آخرین مقالات

خانه » کارآفرینی » دانلود پروژه کارآفرینی تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون

دانلود پروژه کارآفرینی تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون

توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه کارآفرینی تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون :
فهرست مطالب
مقدمه ۴
توصیف پروژه ۵
توجیه پروژه با منطق ۵
امکان سنجی ۶
محل تأسیس و شرایط ساختمان ۷
بیمه و دریافت مجوز ۸
کروکی ۹
چارت۱۰
برآورد نیروی انسانی و حقوق و دستمزد ۱۱
برآورد تجهیزات و برآورد قیمت ۱۲
محاسبات مالی ۱۵
برآورد استهلاک ۱۵
توجیه اقتصادی ۱۶
جدول هزینه ها ۱۷
نحوه جذب سرمایه ۱۷
برنامه های خلاق تبلیغاتی۱۸
زمان بندی پروژه ۲۰
گزارش بازدید ۲۱
ضمایم ۲۲

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق