آخرین مقالات

خانه » کارآفرینی » دانلود پروژه کارآفرینی ترشیجات – خیار شور و مربا

دانلود پروژه کارآفرینی ترشیجات – خیار شور و مربا

توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه کارآفرینی ترشیجات – خیار شود و مربا :
فهرست مطالب
مربا
چکیده ۴۰
-۲ معرفی محصول ۴۱
-۱-۲ مشخصات کلی محصول ۴۱
-۲-۲ شماره تعرفه گمرکی ۴۱
-۳-۲ شرایط واردات وصادرات ۴۱
-۴-۲ استانداردهای ملی وجهانی ۴۲
-۵-۲ قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۴۲
-۶-۲ موارد مصرف و کاربرد ۴۳
-۷-۲ کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۴۳
-۸-۲ اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز ۴۳
-۹-۲ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۴۳
-۳ وضعیت عرضه و تقاضا : ۴۴
۲- بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای – ۱-۲ و ۲
توسعه
و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون ۴۴
-۳-۲ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول
۴۷ سال ۸۵
-۷-۲ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ۴۷
-۸-۲ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان
توسعه آن ۴۸
-۹-۲ بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم ۶۲
۱و ۲- بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف
تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول : ۶۲
مربا ۶۲
-۳ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت ۷۷
-۱-۳ محوطه سازی ۷۸
-۲-۳ ساختمان ۷۹
-۳-۳ ماشین آلات ۸۰
-۴-۳ تاسیسات ۸۱
-۵-۳ وسائط نقلیه ۸۲
-۶-۳ تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی ۸۲
-۷-۳ هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده ۸۲
-۸-۳ هزینه های قبل از بهره برداری ۸۳
-۹-۳ سرمایه در گردش ۸۵
-۱۰-۳ برآورد حقوق و دستمزد ۸۶
-۱۱-۳ برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات ۸۸
-۱۲-۳ هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک ۸۹
-۱۳-۳ هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید ۸۹
-۱۴-۳ هزینه های توزیع و فروش ۸۹
-۱۵-۳ جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید ۹۰
-۱۶-۳ نتیجه گیری ۹۱
-۴ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن ۹۲
-۵ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ۹۳
-۶ وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ۹۳
-۷ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح ۹۳
-۸ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی ۹۴
-۹ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید ۹۴
-۱۰ در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این
پروژه ها چگونه خواهد بود ۹۵
مراجع ۹۶
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات ) ۹۶

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق