آخرین مقالات

خانه » کارآفرینی » دانلود پروژه کارآفرینی تولید کلید و پریز

دانلود پروژه کارآفرینی تولید کلید و پریز

فهرست مطالب
مقـدمه
پیشگفتار
تعریف محصول
مواد مصرف و کاربرد محصول
کالاهای رقیب و یا کالای جانشین کیفیت آنها
بررسی کالبدی
کنتاکتها
وسیله قطع کننده جرقه
اتصالات مکانیکی رابط و ترمینالها
محفظه و بدنه
بررسی های فنی
بررسی تکنولوژی های مختلف
بررسی روش های مختلف تولید محصول
بررسی شیوه های کنترل تولید محصول
مشخصات مواد اولیه ، مصرف ، قیمت و محل تامین آنها
ماشین آلات و تجهیزات
محاسبه تعداد ماشین آلات و بالانس خط تولید
مشخصات ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل
تاسیسات
استاندارد کلیدهای برقی برای مصارف خانگی و مشابه
حدود
شرایط عمومی
کلیاتی راجع به آزمایشها
مشخصات اسمی و نوع منبع نیرو
طبقه بندی
بر حسب نوع جریان
بر حسب درجه محافظت در برابر رطوبت
برحسب نوع اتصال
بر حسب روش بکار اندازی
بر حسب روش نصب
علامت گذاری
پیش بینی برای اتصال زمین
ترمینال اتصال هادیها
ساختمان
اطلاعاتی در مورد طرح
ویژگیها و مشخصات فنی مورد لزوم
روش کنترل و ایستگاههای کنترل در خط تولید
پاره ای از مقررات مربوط به صدور موافقت اصولی

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق