آخرین مقالات

خانه » کارآفرینی » دانلود پروژه کارآفرینی شرکت نساجی تک تاب ظریف – سهامی خاص

دانلود پروژه کارآفرینی شرکت نساجی تک تاب ظریف – سهامی خاص

فهرست مطالب

چکیده
شرکت تک تاب ظریف در سال ۱۳۸۰ به ثبت رسیده و از سال ۱۳۸۲ تولید خود به صورت عادی آغاز کرد. سهام این شرکت به میزان ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریالی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال می باشد. این شرکت به صورت سهامی خاص اداره می گردد. تولید گونی فعالیت اصلی شرت می باشد. مجموع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده بازرسی یا بازرسان اجزای شرکت هستند. شرکت تولید هیئت مدیره ای متشکل از ۳ نفر اداره می شود. مدیر عاملی از بین هیئت مدیره وظیفه انجام کارهای جاری شرکت را به عهده دارد. شرکت در کل ۱۰۵ نفر پرسنل دارد: ۱۵ نفر در دفتر مرکزی و ۹۰ نفر در کارخانه
قسمت مالی شرکت توسط مدیر مالی واداری اداره می شود. و حسابدار، منشی و انبار دار زیرنظر او فعالیت می کنند.یک حسابدار وظیفه هایی مانند: ثبت اسناد مثبته و انتقال آنها به دفتر روزنامه ، کل ومعین، تهیه وتنظیم لیست بیمه و تهیه صورت های مالی را به عهده دارد….
تاریخچه شرکت
سرمایه و سهام شرکت
موضوع شرکت
مرکز اصلی شرکت
اجزای شرکت
اداره امور شرکت
سال مالی وصورتحساب شش ماهه
وضعیت پرسنل
حسابدار
تعریف حسابداری
وضعیت مالی
حقوق مالی اشخاص
حساب
ثبت رویدادهای مالی در اسناد حسابداری
سند حسابداری
نحوه ثبت اطلاعات درسند حسابداری
دفتر روزنامه
دفتر کل
دفتر معین
سند پرداختی
لیست بیمه
تنخواه گردان
تراز آزمایشی حساب های دفترکل
صورت های مالی طبقه بندی شده
انواع صورت های مالی
اجزای اصلی تشکیل دهنده سود و زیان
صورتحساب سرمایه
دارایی ها
ترازنامه
بدهی های بلند مدت
صورت گردش وجوه نقد
بستن حساب ها
تراز آزمایشی اختتامی
بستن حساب های دایمی
نتیجه گیری
منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق