آخرین مقالات

خانه » کارآفرینی » دانلود پروژه کارآفرینی صنعت چای و بسته بندی چای

دانلود پروژه کارآفرینی صنعت چای و بسته بندی چای

صنعت چای و بسته بندی چای
فهرست
کلیات و شناخت طرح: ۴
موضوع شرکت: ۴
مقدمه: ۵
پیشینه چای ، در ایران ۱۰
چای از ایران به اروپای شرقی رفت ۱۲
چای از ایران به اروپای شرقی رفت ۱۳
چای ختایی خانه ۱۳
کشت چای و مناسبات تولیدی کشاورزی ۱۹
تقسیم کار ۲۱
اشتغال زایی ۲۳
فرآوری ۲۳
گونه های فرآورد چای ۲۵
چای مادر مخدر ۲۶
چای ماده خواب شکن ۲۷
نرم کردن گوشت ۳۰
رنگ ۳۱
کاربردهای جنبی ۳۲
پیش گیری از غریب گز ۳۲
پیش گیری از غریب گز ۳۳
تشخیص فرد خطاکار ۳۳
۱-محصول: این شرکت دارای دو نوع محصول به شرح زیر می باشد. ۳۴
۳- محوطه سازی: ۳۴
۴- ساختمان سازی: ۳۵
۵- ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی: ۳۶
۶- شرح مختصر فر آیند ۳۷
۷- تاسیسات ۳۷
۸- وسایل حمل و نقل داخل و خارج کارخانه: ۳۹
۹- مواد اولیه و بسته بندی: ۴۰
۱۰- آب برق و سوخت مصرفی ۴۲
۱۱- برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری: ۴۲
۱۳- بر آورد سرمایه ثابت: ۴۵
- هزینه های سرمایه ای ۴۵
۱۴- برآورد سرمایه در گردش: ۴۷
۱۶- بر آورد هزینه استهلاک: ۴۸
۱۷- هزینه های تولید سالیانه: ۴۸
۱۹- قیمت فروش محصول: ۵۰
- درصد فروش در نقطه سر به سر ۵۱
۲۱- سود و زیان ویژه: (سود) ۵۱
۲۲- ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبتهای آن: ۵۱
۲۳- سرمایه ثابت سرانه: ۵۲
۲۵- نرخ بازدهی سرمایه: ۵۳
۲۶- دوره برگشت سرمایه ۵۳
مشخصات محصول تولیدی ۵۴
مشخصات پرسنل ۵۵
بر آورد انرژی مورد نیاز ۵۵
شرح مختصری از روش تولید ۵۶
نام و میزان مواد اولیه و قطعات مصرفی ۵۸
مشخصات ماشین آلات تولیدی ۵۸
مشخصات وسائل جنبی تاسیساتی و اداری ۶۰
کلیات و شناخت طرح:
شرکت آفتاب گوهر نوین ( سهامی خاص ) در تاریخ ۱/۴/۷۸ تحت شماره ۱۳۵۴۸ در مشهد به ثبت رسید. این شرکت در ابتدا با سرمایه ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال شروع به فعالیت کرده بود. که پس از یک سال با تغییرات اساسی به شرح زیر روبرو شد.
سرمایه اولیه این شرکت از ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال بعد از گرفتن مجوز بسته بندی چای به میزان ۳۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داده شده است که ۳۰% این سرمایه را خود شرکت تامین کرده و مابقی از طریق وام تبصره ۳ که مدت آن ۵ ساله می باشد تکمیل گردیده است و نیز این طرح تغییری در محل شرکت داشته که از مشهد به تربت آورده شده است.
موضوع شرکت:
بسته بندی چای در بسته های گوناگون اعم از ( چای بسته ای و چای تی بگ ( کیسه ای ) بوده است.
سوابق تجربی و علمی مدیر عامل شرکت:
۱- سرمایه اولیه شرکت ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال بوده.
۲- ظرفیت تولید ماشین آلات ( اسمی ٬ عملی ٬ عادی٬ مورد انتظار ):
ظرفیت تولید ماشین آلات بر مبنای تقاضای بازار بوده که به طور متوسط بسته های ۵۰۰ گرمی در هر ساعت ۳۶۰ بسته و ۱۰۰۰ گرمی در هر ساعت ۲۵۰ بسته و چای تی بگ کیسه ای در بسته های ۵/۲ گرمی که در هر ساعت ۴۰۰ بسته تکمیل می گردد.
۳- پرسنل قبل از تولید تجاری:
پرسنل قبل از تولید تجاری اشخاص نامبرده در آگهی تاسیس شرکت شامل سه نفر سهامدار دو نفر بازرس و مدیر عامل و منشی جلسه. ( مدیر عامل رئیس هیئت مدیره هم هست )
۴- پرسنل بعد از تولید تجاری
پرسنل بعد از تولید تجاری شامل کارگر و حسابدار و معاونت و بازار یاب و راننده می باشد.
۵- نوع قطعات یدکی ماشین آلات :
منبع کلی قطعات یدکی داخل می باشد که به صورت سفارش ساخته می شود.
۶- هزینه های تاسیس ٬ هزینه ثبت شرکت :
هزینه تاسیس ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و هزینه های تعیین نام و هزینه های اداریی و هزینه های مربوط به اداره ثبت شرکتهای تهران و اداره ثبت شرکتها در مشهد جمعا ۲۵۰۰۰۰۰ ریال بوده است.
۷- هزینه بهره برداری تجاری و راه اندازی مانند وسایل اداری و کارگاهی و …
طبق جدول تاسیسات جنبی و اداری ۳۵۸۰۰۰۰۰ ریال.
۸- بررسی قیمتها و چگونگی توزیع محصولات تولیدی در بازار:
طبق سفارشات در یافتی توسط بازار یاب محصولات توزیع می گردد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق