آخرین مقالات

خانه » کارآفرینی » دانلود پروژه کارآفرینی چینی مقصود

دانلود پروژه کارآفرینی چینی مقصود

پروژه کارآفرینی چینی مقصود

فهرست مطالب

تاریخچه
۱- شرح مراحل تولید چینی مقصود
دیاگرام کلی مجتمع تولیدی چینی مقصود
۲- آشنایی با اجزا تابلو برق(قسمت کوره ها و پرس ایزو استاتیک)
۲-۱ انواع ترانس ها
۲-۲ ورودی و خروجی ها
۲-۳ سنسور
۲-۴ تراندیوسر
۲-۵ انواع فیوز
۲-۶ کنتاکتور ها
۲-۷ سوئیچها
۲-۸ تایمر
۲-۹ برخی اجزاء تابلو برق قسمت کوره ها
۲-۱۰شیرهای پروپرسنال
۳-plc
4-اینورترها(inverters)
5-پرس های ایزواستاتیک
۶-ترنسفرهاوپوشرها
۷-کوره ها
۸-پروژه مربوط به کنترل دمای کوره بیسکویت با استفاده از کنترل کننده فازی

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق