آخرین مقالات

خانه » کارآفرینی » دانلود پروژه کارآفرینی کارخانه سیمان بجنورد

دانلود پروژه کارآفرینی کارخانه سیمان بجنورد

فهرست مطالب :

فصل اول: کار آفرینی چیست؟
کارآفرین کیست؟
وجوه مشترک کارآفرینان
صفات اشخاص کارآفرین
وظایف کارآفرین
سرچشمه کارآفرینی
نقشهای کارآفرینان در جامعه
فصل دوم:
آشنایی کلی با کارخانه سیمان بجنورد
آمار تولید سال ۱۳۷۹
آمار تولید سال ۱۳۸۰
آمار تولید سال ۱۳۸۱
آمار تولید سال ۱۳۸۲
آمار تولید سال ۱۳۸۳
تولیدات ۱۲ ماهه سال ۸۳ کارخانجات سیمان
فصل سوم: کلیات
تاریخچه و فعالیت شرکت
کلیات
فعالیت اصلی شرکت
محصولات
سیمان نوع ۱
سیمان نوع ۲
سیمان پوزولانی
کم بودن حرارت هیدراتاسیون
توصیه ها یی در مورد کاربرد و نگهداری سیمان پوزولانی
نقشه ساختمان داخلی
مشخصات ماشین آلات
وضعیت اشتغال
فصل سوم: مبنای تهیه صورتهای مالی
مبنای تهیه صورتهای مالی
بخش اول: دارائیها
خلاصه اهم رویه های حسابداری
دارائیهای ثابت
موجودی مواد و کالا
روش مورد استفاده
مزایای پایان خدمت کارکنان
سرمایه گذاریها
تسعیر ارز
استهلاک حق الامتیاز معادن
موجودی نقد
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
طلب و بدهی سهامداران
سایر حسابهای دریافتی
سفارشات مواد و کالا
پیش پرداختها
سفارشات سرمایه ای
دارائیهای نامشهود
سایر دارائیها
بخش دوم: بدهیها
حسابهای پرداختی تجاری
ذخیره هزینه های پرداختی
پیش دریافتها
سود سهام پیشنهادی و پرداختی
ذخیره مالیات بر درآمد
تسهیلات مالی
به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات
به تفکیک نرخ سود و کارمزد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
بخش سوم: سرمایه
سرمایه
اندوخته قانونی
فروش خالص
مواد مستقیم مصرفی
هزینه های اداری و عمومی
هزینه های توزیع و فروش
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
هزینه های مالی
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
تطبیق سود عملیاتی
صورت سود وزیان
گردش حساب سود و زیان انباشته
چشم انداز در افق سال ۱۳۹۴
پرتوی مالی در تاریخ ۳۰/۲/۸۵
نسبتهای مالی
برآورد هزینه حقوق و مزایای پرسنل در یکسال
افتخارات
منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق