آخرین مقالات

خانه » کارآفرینی » دانلود پروژه کارآفرینی گلخانه سبزی و صیفی شرکت تعاونی چمن بن

دانلود پروژه کارآفرینی گلخانه سبزی و صیفی شرکت تعاونی چمن بن

فهرست مطالب
مقدمه
اهداف اجرای طرح
کلیات و شناخت طرح
مشخصات کلی طرح
جدول خلاصه تحلیل مالی طرح
پیش بینی زمان اجرای طرح
اطلاعات اقلیم و هواشناسی منطقه اجرای طرح
جدول ۱ – آمار ده ساله دمای ایستگاه سینوپتیک بجنورد
جدول ۲ – آمار ده ساله رطوبت ایستگاه سینوپتیک بجنورد
جدول۳ – آمار ده ساله ساعات آفتابی ایستگاه سینوپتیک بجنورد
جدول ۴ – آمار ده ساله بارش ایستگاه سینوپتیک بجنورد
جدول ۵ – آمار ده ساله باد ایستگاه سینوپتیک بجنورد
خلاصه هواشناسی منطقه
سابقه تولید کشت در منطقه
اطلاعات آب و خاک
شرح اجرایی و توجیه فنی طرح
الف – کنترل دما
ب – کنترل نور
ج – کنترل رطوبت
د – امکانات اجرای عملیات داخل گلخانه
۱) طرح گلخانه
۲)ساختمان گلخانه
۳) سیستم آبیاری
۱-۳ ) مشخصات سیستم آبیاری
جدول (۱) : مشخصات طرح
جدول ( ۲ ) : مشخصات هیدرولیکی لوله آبده ( لاترال ) ، لوله آبرسان ( مانیفولد ) و لوله اصلی
۲-۳ ) محاسبه فشار لازم ابتدای لوله آبده ( لاترال )
۳-۳ ) محاسبه فشار لازم ابتدای لوله آبرسان
۴-۳ ) محاسبه ارتفاع دینامیک شبکه
جدول (۳ )ارتفاع دینامیک مورد نیاز از مجموع پارامترهای ذکر شده در جدول ( ۳ ) محاسبه میگردد .
جدول ( ۴ ) : مشخصات پمپ در شرایط استخر
۵-۳ ) سیستم کنترل مرکزی
۶-۳ ) لیست لوازم سیستم آبیاری پیش بینی شده
جدول ( ۵ ) : لیست لوازم شبکه آبیاری قطره ای
جدول ( ۶ ) : لیست لوازم کنترل مرکزی طرح آبیاری قطره ای
جدول ( ۷ ) : لیست لوازم ایستگاه پمپاژ
بررسی بازار طرح
هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح
۱- محل اجرای طرح
۲- محوطه سازی
۳- ساختمانها و ابنیه
( جدول محاسبه هزینه ساختمانی یک واحد گلخانه )
( جدول محاسبه هزینه ساختمانی کل طرح )
۴- ماشین آلات و تجهیزات
۵- تأسیسات
۶- وسائط نقلیه و حمل و نقل
۷- اثاثیه و ملزومات و متفرقه
۸- هزینه های قبل از بهره برداری
۹- هزینه های پیش بینی نشده
هزینه های جاری طرح
۱- مواد اولیه و بسته بندی
۲- حقوق و دستمزد پرسنل
۳- هزینه های سوخت و انرژی
۴- هزینه استهلاک و تعمیر و نگهداری
۵- هزینه های عملیاتی
جدول خلاصه هزینه های جاری طرح
سرمایه در گردش مورد نیاز
برآورد هزینه های سرمایه گذاری طرح
منابع مالی تأمین هزینه های طرح
برآورد فروش محصولات
برآورد سود و اصل تسهیلات
بررسی و تحلیل مالی طرح

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق