آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه کاربرد فلوسنجها در آلومینای جاجرم

دانلود پروژه کاربرد فلوسنجها در آلومینای جاجرم

کاربرد فلوسنجها در آلومینای جاجرم
فهرست مطالب
* ۱خلاصه
* فصل اول خلاصه ای از عملکرد واحد های عملیاتی و کاربرد فلو سنجها در آنها
* مقدمه ۴
* بخش یک (واحدهای قرمز)۵
* بخش دو (واحدهای سفید) ۷
* بخش سه (واحدهای جانبی) ۸
* فصل دوم فلومترهای مغناطیسی
* ۲- ۱- اصول کار ۱۱
* ۲-۱-۱- القای AC و DC13
* 2-1-2- القاء با دو فرکانس۱۶
* ۲ – ۲ – ساختار۱۸
* ۲-۲-۱- لاینرهای سرامیکی۲۲
* ۲-۲-۲- مدارات الکترونیکی و هوشمند۲۴
* ۲-۲-۳- ظرفیت ورنج ۲۵
* ۲ – ۳ – کاربردها۲۶
* ۲ – ۴ – نصب۳۱
* ۲ – ۵ – مشخصات ۳۲
* ۲-۵-۱- مزیتها ۳۲
* ۲-۵-۲- محدودیتها۳۴
* فصل سوم فلومترهای هیدروستاتیک
* ۳-۱- مقدمهای بر اندازه گیری فلو به روش اختلاف فشار۳۷
* ۳-۱-۱- تئوری برنولی۳۷
* ۳-۱-۲- قانون جذر در جریان سیال۴۲
* ۳-۲- محاسبه قطر اوریفیس۴۶
* ۳-۳- ونتوری ها ۴۸
* ۳-۳-۱- لوله های ونتوری ۴۸
* ۳-۳-۲- نازلهای جریان۵۰
* ۳-۳-۳- لوله های جریان۵۱
* ۳-۴- لوله پیتوت۵۲
* ۳-۵- مشخصات صفحه اورفیس۵۴
* ۳-۶- افت فشار دائمی در سیستم ۵۶
* ۳-۷- اتصال لوله های فشار از المنت اولیه به وسایل اندازه گیری ۵۷
* ۳-۸- مقایسه لوله ونتوری و صفحه اوریفیس ۵۹
* ۳-۹-وسایل اندازه گیری اختلاف فشار۶۰
* ۳-۹-۱- مدرج کردن جریان سنج ۶۰
* ۳-۹-۲- انواع وسایل اندازه گیری اختلاف فشار۶۲
* ۳-۹-۳- اندازه گیری اختلاف فشار به روش الکتریکی ۶۴
* پیوستها ۶۹
* منابع۷۲
* خلاصه انگلیسی ۷۳

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق