آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کامپیوتر » دانلود پروژه کدینگ و اینکدینگ اطلاعات در شبکه‌های کامپیوتری

دانلود پروژه کدینگ و اینکدینگ اطلاعات در شبکه‌های کامپیوتری

فصل اول ۸

کدینگ و مدالاسیون ۸

۱-۱ کدینگ و مدالاسیون ۹

۱-۲ انتقال داده‌های آنالوگ و دیجیتال ۱۰

۱-۳ داده ها و سیگنال ها ۱۲

۱-۴ انتقال آنالوگ و دیجیتال ۱۵

فصل دوم ۲۲

کدینگ دیجیتال به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ ۲۲

۲-۱ تبدیل دیجیتال به دیجیتال: ۲۳

۲-۱-۱ کدینگ تک قطبی (unipolar) 29

2-1-2کدینگ قطبی (polar) 30

2-1-3کدینگ دو قطبی bipolar 37

2-2 تبدیل سیگنال‌های دیجیتال به آنالوگ ۳۹

۲-۲-۱ روش ASK 42

2-2-2 روش FSK 43

2-2-3 PSK دوسطحی ۴۷

۲-۲-۴ مدولاسیون دامنه تربیعی یا روش (QAM) 52

فصل سوم ۵۴

تبدیل سیگنال‌های آنالوگ به دیجیتال و آنالوگ به آنالوگ ۵۴

۳-۱ تبدیل سیگنال‌های آنالوگ به دیجیتال ۵۵

۳-۱-۱ مدولاسیون بر حسب دامنه پالس PAM 57

3-1-2 مدولاسیون کد پالس ۵۸

۳-۱-۳ مدولاسیون دلتا (DM) 62

3-2 داده آنالوگ، سیگنال آنالوگ ۶۶

۳-۲-۱ مدولاسیون دامنه ۶۷

۳-۲-۲ مدولاسیون زاویه ۷۰

چکیده

در این کتاب سعی شده است که تمامی مطالب بصورت آسان برای درک بهتر مفاهیم ارائه گردد. در جمع آوری این پایان نامه از کتاب نقل وانتقال اطلاعات (استالینگ) استفاده شده است که تلاش بر این شده مطالبی مفید درباره‌ی کدینگ و اینکدینگ اطلاعات در شبکه‌های کامپیوتری ارائه شود. با امید آنکه با مطاله‌ی این پایان نامه به تمامی اهداف آموزشی از پیش تعیین شده خود برسید.

۱-۱ کدینگ و مدالاسیون

در رسانه سیگنال ها به شکل‌های مختلف قابل انتقال هستند. اما چگونه پیام به سیگنال تبدیل شود. برای پاسخ این سئوال می‌بایست نوع پیام و نوع سیگنال مورد نیاز جهت انتقال اطلاعات در روی رسانه در نظر گرفته شود. با در نظر گرفتن آنالوک ودیجیتال بودن پیام و سیگنال چهار امکان تبدیل پیام به سیگنال و یا بالعکس وجود دارد.

این چهار امکان در شکل ۱-۱ کشیده شده است. اگر پیام به صورت آنالوگ بوده و سیگنال نیز به صورت آنالوگ باشد. تبدیل بصورت آنالوگ به آنالوگ خواهد بود برای سه امکان دیگر نیز به همین ترتیب تعریف می‌گردد

-۲ انتقال داده‌های آنالوگ و دیجیتال

واژه آنالوگ و دیجیتال صراحتاً به ترتیب به پیوسته و گسسته اتلاق می‌شود. این دو واژه به دفعات در تبادل داده حداقل در سه زمینه به کار می‌رود: داده، سیگنالینگ (سیگنال دهی) و انتقال.

به طور خلاصه، داده را عنصری (واحدی[۱]) می‌نامیم که مفهوم یا اطلاعاتی را حمل می‌کند. سیگنال ها نمایش‌های الکتریکی یا الکترو مغناطیسی داده هستند.

 سیگنالینگ انتشار فیزیکی سیگنال آنالوگ در یک رسانه مناسب است. انتقال، تبادل داده به وسیله ی انتشار و پردازش سیگنال ها است. آن چه که در ادامه خواهد آمد سعی در شفاف کردن این مفاهیم منفرد خواهد کرد. این کار را با اعمال واژه‌های آنالوگ و دیجیتال به داده، سیگنال ها و انتقال انجام می‌دهیم.

۱-۳ داده ها و سیگنال ها

در بحث قبل، سیگنال‌های آنالوگ برای نمایش داده‌های آنالوگ و سیگنال‌های دیجیتال برای نمایش داده‌های دیجیتال به کار رفتند. عموماً داده‌های آنالوگ تابعی از زمان بوده و طیف فرکانس محدودی را اشغال می‌کنند. چنین داده هایی با سیگنال‌های الکترومغناطیسی نمایش داده شده و طیف یکسانی را اشغال می‌نمایند. داده‌های دیجیتال به وسیله ی سیگنال‌های دیجیتال همراه با سطوح ولتاژ مختلف برای دو رقم دودویی نشان داده می‌شود.

 

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق