آخرین مقالات

خانه » کارآفرینی » دانلود کارآفرینی احداث و راه اندازی کارخانه تولید کنسانتره میوه

دانلود کارآفرینی احداث و راه اندازی کارخانه تولید کنسانتره میوه

خلاصه طرح
۱) درخواست‌کننده تسهیلات و مجری طرح
ـ صاحبان سهام و درصد سهام
ـ دفتر مرکزی شرکت
۲ـ محل اجرای طرح
۳ـ سوابق طرح
۴ـ موضوع و تشریح طرح
کنستانتره سیب
کنستانتره انگور
۵ـ مدیریت طرح
۶ـ وضعیت حقوقی طرح
الف ـ مشخصات ثبتی محل اجرای طرح
د- شرایط خاص
نتیجه بررسی و پیشنهاد
ج- مجوزهای قانونی
جدول سرمایه گذاری و منابع آب
منابع تامین سرمایه گذاری
جدول موارد مشارکت مدنی
منابع تامین سرمایه گذاری در مشارکت مدنی
ارزش سهم الشرکه بانک در پایان دوران مشارکت مدنی
جدول شماره (۱) ساختمانها و تاسیسات موجود (ارزش کل به هزار ریال)
جدول شماره ۲- ساختمان ها و تاسیسات موردنیاز (ارزش کل به هزار ریال)
ادامه – جدول شماره ۲- ساختمان و تاسیسات مورد نیاز ارزش کل به هزار ریال
ادامه جدول ۲- ساختمان ها و تاسیسات مورد نیاز ارزش کل به هزار ریال
ادامه جدول ۲- ساختمانها و تاسیسات مورد نیازارزش کل به هزار ریال
جدول شماره (۳) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز ـ وارداتی (ارزش کل به هزار ریال)
جدول شماره (۴-۷) ماشین آلات و تجهیزات(ارزش کل به هزار ریال)
جدول شماره ( ) هزینه های جاری سالانه طرح (ارقام به هزار ریال)
جدول حقوق کارکنان دائم طرح
جدول شماره ( ) تولیدات سالانه طرح
جدول بازپرداخت سهم الشرکه بانک (ریالی) طرح تولید آبمیوه در سبلان
مبانی محاسباتی
لوازم و وسایل بسته بندی
سیب
انگور

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق