آخرین مقالات

خانه » کارآفرینی » دانلود کارآفرینی طرح تولید سوسیس و کالباس

دانلود کارآفرینی طرح تولید سوسیس و کالباس

فهرست مطالب

فصل اول

جدول نتایج چکیده طرح

فصل دوم

کلیات در راستای شناسائی محصول و

مقدمه

۱-۲ تعریف ، ویژگیها و مشخصات فنی محصول از نظر شکل ظاهری ، طبقه بندی و….

۲-۲ چگونگی و میزان بکارگیری بعنوان کالای نهایی یا واسطه ای

۳-۲ ارائه دیدگاههای کلی در مورد قیمت و امکان فروش

فصل سوم

بررسی و برآوردهای فنی

۱-۳ ارزیابی روشهای مختلف تولیدی وگزینش روش بهینه

۲-۳ تشریح دقیق و جامع فرآیند تولید

۳-۳ مسیر فرآیند و نمودار گردش مواد

۴-۳ بررسی مناطق و مراحل و شیوه های کنترل کیفیت

۵-۳ تعیین و محاسبه ظرفیت برنامه تولید و شرایط عملکرد واحد

۶-۳ ذکر نام اصلی و تجاری همراه با مشخصات فنی منابع تامین و …

۷-۳ بررسی و تحقیق در خصوص تعداد و مشخصات فن دستگاهها و تجهیزات خط تولید

۸-۳ تعیین مشخصات خدمات مورد نیاز و تاسیسات عمومی

۹-۳ تجزیه و تحلیل و محاسبه تعداد نیروی انسانی

۱۰-۳ محاسبه کلیه سطح زیربنای لازم برای سالن تولید انبارها تاسیسات و …

فصل چهارم

بررسی های مالی و اقتصادی

۱-۴ تدوین و تشریح و جداول هزینه های اصلی واحد

۲-۴ تدوین و تشریح و جداول هزینه های سرمایه ای واحد

۳-۴ برآورد دارائیهای ثابت سرمایه در گردش کل سرمایه گذاری
۴-۴ هزینه های استهلاک و تعمیر و نگهداری عملیاتی و غیر عملیاتی

۵-۴ برآورد کل هزینه های ثابت تولید و هزینه های متغیر تولید

۶-۴ محاسبه قیمت فروش بر اساس سود منطقی و قابل انتظار

۷-۴ تعیین شاخص های اقتصادی ازجمله ارزش افزوده سهم منابع داخلی و …

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق