آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » حقوقی و قضایی » دانلود کار تحقیقی کارآموزی وکالت معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

دانلود کار تحقیقی کارآموزی وکالت معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

کار تحقیقی کارآموزی وکالت معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

فهرست مطالب

مقدمه
کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌ المللی
مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن
مفهوم معامله تجاری بین‌ المللی
مفهوم معامله کالی به کالی
بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی
ویژگی های بیع کلی فی الذمه در صورت موجل بودن آن
بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف
در تعریف و ماهیت و شرایط قبض
اثر قبض در بیع سلم و سلف
بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی
بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه
نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی
دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها
معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوق دانان
بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌ المللی
فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌ المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی
بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین
تعهدات مشتری
فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌ المللی
بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ ای شبیه به قرارداد های کالی به کالی
بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی
انواع اعتبارات اسنادی
نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی
ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی
فصل سوم: نمونه‌ های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌ المللی
قرارداد همکاری
تعریف همکاری
بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن
تجارت متقابل
بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن
هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی
نتیجه
فهرست منابع

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشات گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد. آنچه در نزد فقها در مورد معامله کالی به کالی مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند. قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌ اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌ اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.
شما عزیزان برای دانلود کار تحقیق کارآموزی وکالت معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق