آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی آزمایشگاه متالوژی شرکت سایپا

دانلود گزارش کارآموزی آزمایشگاه متالوژی شرکت سایپا

در دورة کارآموزی در شرکت سایپا واحد آزمایشگاه  متالوژی علاوه بر کارهای عملی و تجربی انجام شده در این بخش ، برای هر کار آموز یک پروژه تحقیقاتی که مرتبط با کاربرد متالوژی در صنعت خودروسازی می باشد تعریف شد ، تا کارآموز در کنار کارهای عملی با انجام کارهای تحقیقاتی نیز آشنا شود.

سخت کاری سطحی ( موضعی ) فولاد
دسته بندی روشهای سخت کاری سطحی
سمانتاسیون با کربن دهی سطحی فولادها
گازهای کربن دهی
کوره ها
عمق نفوذ مؤثر و عمق نفوذ کل
مزایا و محدودیتهای کربن دهی مایع
زمان عملیات
محدویتها
روشهای اندازه گیری عمق نفوذ در قشر سمانته
نمودار تأثیر زمان و دما روی کربن دهی مایع فولاد ۱۰۲۰
تصویر میکروسکوپی
روشهای مختلف عملیات نیتراسیون
مشخصات لایه نیتروره نسبت به لایه کربوره
پلاسما
کاربرد نیتراسیون پلاسما
میل لنگ ها
انواع چرخ دنده ها
مقایسه اقتصادی روشهای گازی و پلاسمایی
مزیت های روش گازی
مزیت های روش نیتراسیون پلاسمایی
یافته های عملی
فولادهای زنگ نزن
نام قطعه :  GEAR – FINAL PINION
نام قطعه :  GEAR – PRIMARY 4T’H
جنس گیره ( براکت )
شناسنامه قطعات
سختی گرفتن از پیچها
جمع بندی

سخت کاری سطحی ( موضعی ) فولاد

 دو روش کاملاً متفاوت برای سختکاری سطحی یعنی فرآیندی که در آن سطح قطعات سخت شده و در مقابل سایش مقاوم باشند ولی در عین حال مغز آنها همچنان نرم و چقرمه باقی بماند وجود دارد . یکی اینکه فولادی را انتخاب کنیم که کربن کافی داشته و با گرم و سرد کردن سخت شود . در این فولاد ما می توان قسمتهای مورد نیاز را با گرم و سرد کردن سریع سخت کنیم . دوم اینکه فولادی را انتخاب کنیم که ذاتاً قادر نیست تا حد بالایی سخت شود . ولی با تغییر دادن ترکیبات شیمیایی لایه سطحی می توان لایه مذبور را سخت کرد .

دسته بندی روشهای سخت کاری سطحی :

روشهای سخت کاری سطحی از نقطه نظر عملی به چهار گروه عمده شامل :

۱ ـ کربن دهی ( کربو رایزینگ )

۲ ـ کربن و ازت دهی ( کربو نیترایدینگ )

۳ ـ ازت دهی ( نیترایدینگ )

۴ ـ ازت دهی و کربن دهی ( نیتروکربورایزینگ )

تقسیم می شوند .


خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق