آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی آفات و بیماری گیاهان – نگهداری فضای سبز پارک جمشیدیه

دانلود گزارش کارآموزی آفات و بیماری گیاهان – نگهداری فضای سبز پارک جمشیدیه

به طور کلی اثرات پارکها از جنبه های مختلف زیباسازی و تفریحی و بهداشتی و اثر مستقیم آنها در سلامتی جهانی، رفع خستگکی روحی و جسمی غیرقابل انکار است پارکها و فضای سبز تنها وسیله کاهعش درجه حرارت و بهبود آب و هوا در شهرها به شمار می آیند و اهمیت پارکها در محیط شهری را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

۱-  پارکها به عنوان عنصر اساسی و مهم و شکل دهندة شهرها هستند

۲-  آب و هوای شهر خصوصاً (مناطق اطراف پارک) را بهبود می بخشد

۳-  پارکها بسیاری از نیازهای انسانی اعم از جسمی و روحی را که عامل شهرنشینی به طور گسترده ای آنرا محدود کرده است جبران می نماید

۴-  پارکها در سلامتی و بهداشتی محیط زیست نقش عمده ای را به عهده دارند

۵-  پارکها همراه با سایر مراکز خدماتی موجود در پارک، نظیر کتابیخانه، زمین ورزشی و استخر و … از مراکز تفریحگاهی، و عمومی مردم می باشند.

بنابراین از نظر اهمیت ویژه و نقش و ارزش پارکها در شهرها سازمان پارکها سعی نموده است خصوصیات و مشخصات پارکها شهرهای تهران (شناسنامه پارک) اصولاً برای عموم که از ذهن می گذرد معلوم باشند. برای جبران کمبودها و توسعه و حفاظت پارکها که نقش ویژه ای برای کشور ما ایران عزیز دارد باشد.

مشکلات:

۱-  یکی از مشکلات عمدة پارک کمبود آب می باشد که فاقد لوله کشی است (لوله کشی آب شهر) آب آن از چاه تأمین شده است. و در آبیاری درختان و درختچه ها مشکلاتی ایجاد می شود و با وجود داشتن آب نماهیا زیبا را به سبک خوبی طراحی شده اند و به علت کمبود آب و آب نما خالی و بدون آب باقی می گذارند.

۲-  در مورد پرسنل و نیروهای انسانی، باغبانهای متخصص کم هستند و جوابگوی پارک نمی باشند و این مسئله از وضعیت پارک کاملاً مشخص است.

۳-  نحوة خروج زباله نیز با مشکلات زیادی همراه است و با تلفن های مکرر (زباله هایی که با فرقون از سطح پارک خارج می شود توسط ماشین شهرداری جمع می شود.

۴-  پارکها برای استفاده عموم مردم یم باشند و پارک جمشیدیه با تاوجه به وسعت و آب و هوای بسیار مناسب و فضای سبز و گونه های گیاهی موجود در آن و نظر به اینکه در مجاورت کوه کلک چال می باشد مورد توجه هنرمندان، وذرزشکاران و کلیه اقشار از کودکان و جوانان و ارفاد مسن می باشد ولی درب الین پارک از سال ۱۳۵۹ بسته شده است و بلا استفاده می باشد. و خوب است اقدامات لازم از جانب مسئولین برای باز شدن پارک به عمل آید. (م- آزاده- ۱۳۷۰ اطلاعات چارت زمانی پارک)

«پیشنهادات»

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق