آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی اتومکانیک اهواز

دانلود گزارش کارآموزی اتومکانیک اهواز

کاربراتور پیکان ۱۶۰۰                      ۱

سیستم سوخت رسانی بنزینی                  ۸

علائم سوختگی واشر سر سیلندر                   ۹

علائم تاب برداشتن سر سیلندر                   ۹

دلایل کمپرس در قسمتهای موتور                  ۱۰

میل لنگ                               ۱۱

قطعات میل سوپاپ                          ۱۲

نقطه تایمینگ                             ۱۳

انواع سوپاپ                              ۱۴

علت فیلر گیری سوپاپ ها                       ۱۶

موتور دیزل                            ۱۷

دلایل دل زدن کلاچ                          ۲۲

صدای غیر عادی در گیربکس                  ۲۳

قطعات اصلی گاردان                        ۲۴

سیستم جرقه و الکتریکی                        ۲۴

کویل                                  ۲۵

دلکو                                  ۲۶

استارت                            ۲۹

دینام                                 ۲۹

آفتامات                               ۳۰

سیستم سوخت رسانی بنزینی                  ۳۱

علائم مخلوط شدن روغن و بنزین                  ۳۲

کاربراتور                             ۳۳

سیستم خنک کننده و خنک کاری                   ۳۵

سیستم روغنکاری                           ۳۸

سیستم ترمز – فرمان و تعلیق                   ۳۹

تاریخچه سیستم ترمز ABS                       ۴۱

سیستم ABS  چیست ؟                     ۴۳

اصول کارکرد ABS                           ۴۵

سنسورهای سرعت چرخ                     ۴۸

تنظیم کاربراتور و دلکو پیکان ۱۶۰۰- تعویض شمع و پلاتین پژو۴۰۵– -فیلر گیری و تعویض سوزن ژیگلور کاربراتور و تعویض لنگرها و فنرهای دلکو پیکان وانت.باز کردن گیر بکس پیکان و تعویض شافت و دنده زیر و واشرگیری . فیلر گیری موتور پژو ۴۰۵ – تعویض لنتهای پیکان و هوا گیری مدار ترمز

 بازو بسته کردن پمپ کلاچ و تنظیم لقی پدال کلاچ پیکان وانت . باز کردن موتور پیکان RD 1600. بستن موتور RD1600 – فیلر گیری و تعویض وایرها و چکش  برق پیکان تنظیم کاربراتور ولقی دهانه شمع وتعمیردلکو(تعویض فنر و صفحه نگهدارنده پلاتین ). هواگیری مدار ترمز پیکان – تعویض کار براتورشمع پیکان- تست اولیه پیکان توسط دستگاه کامپیوتری

تست اولیه پژو پارس توسط دستگاه کامپیوتری سوخت پیکان توسط دستگاه (…,HO4-CO4-CO) فیلر گیری دلکو پیکان CD 1600.

تنظیم کاربراتور پژو ۴۰۵ و تعویض شمع و سه دلکو – تعویض لنگری پیکان و تنظیم موتور کامل بازدید شمع ، پلاتین و بررسی مدار سوخت رسانی پیکان RD 1600.

بررسی مدار جرقه و تست کویل وتعویض کویل وتنظیم پلاتین و بازدید شمع تعویض چکش برق و زغال سرد لکو-نصب فیوز برروی کویل پیکان پژو و فیلر گیری آن. تعویض دلکو وسوزن ژیگلور کاربراتور پیکانRD- تعویض کویل و وایر شمع ها – تست اولیه پژو و پارس – تست اولیه پیکان RD تنظیم دهانه پلاتین و تعویض دیافراگم کاربراتور پیکان.

تعویض میل دلکو ، چکش برق و زغال سرد لکو پیکان RD – تنظیم کاربراتور پژو ۴۰۵ – تعویض کاربراتور پیکان – تست اولیه پیکان و فیلرگیری موتور پژو ۴۰۵٫ فیلر گیری موتور پژو ۴۰۵- تعویض شمع و سه دلکو ، تنظیم کاربراتور پیکان و کم کردن سوخت آن – بازدید پمپ بیزین برقی پیکان و تعویض آن – تعمیر دلکو پیکان (تعویض صفحه نگهدارنده ثابت.

بازو بسته کردن دیفرانسیل پیکان وانت و واشرگیری و تعویض بلبرینگهای سر پلوسها – تعویض دیسک و صفحه کلاچ پیکان- هواگیری مدار ترمز

تعمیر لوستر پیکان- بازوبسته کردن سرسیلندر و تعویض سوپاپها و آب بندی – بازکردن واترپمپ و تعویض آن باز کردن گیربکس پیکان وانت.

واشه گیری و تعویض ماهک ،میل ،ما هک، بلبرینگ و شافت خروجی گیر بکس پیکان وانت  – بستن گیر بکس پیکان وانت – بازکردن موتور پژو ۴۰۵ و هواگیری مدار ترمز وتعویض لوازم پمپ بالای پیکان وانت.

تعویض رینگ و یاتاقان و پمپ روغن و رسوب گیری مدار خنک کاری موتور- تعویض صفحه کلاچ و تعویض صفحه کلاچ و تعویض بلبرینگ ته میل لنگ پژو ۴۰۵٫

تعویض بلبرینگ سر پلوسهای پیکان – تعویض لنت جلو پژو ۴۰۵ و هواگیری مدار ترمز آن – باز کردن گیر بکس وانت مزدا۱۶۰۰٫

تعویض دنده ۲ ، ماهک و میل ماهک ۲و۱ تعویض بوش برنجی و پوسته گیر بکس و تعمیر شافت خروجی وانت مزدا – تعویض چهار شاخه گاردان پیکانRD1600.

باز کردن موتور پژو ۴۰۵ تعویض رینگ، پیستون، یاتاقان و … و بستن آن باز کردن گیر بکس پیکان ۱۶۰۰ و تنظیم موتور کامل خودرو سمند.

سرویس اولیه پژو پارس ، تعویض شمع و سوزن ژیگلور پیکان وانت بستن گیر بکس پیکان و آزمایش خودرو واشه گیری این قست و آزمایش خودرو.

تست کامپیوتری قسمت ا لکترونیک پیکان انژکتوری ، بازوبسته کردن دیفرانسیل تعویض هرزگردها (معیوب بودن) واشرگیری این قسمت آزمایش خودرو.

هواگیری مدار ترمز ، تعویض لوازم پمپ بالای کلاچ ، تعویض صفحه کلاچ پیکان وانت ، تعویض لنتهای پژو پارس.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق