آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید

دانلود گزارش کارآموزی انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود گزارش کارآموزی انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید :
فهرست مطالب
مقدمه
تعریف انبار
اهمیت انبار
اهمیت انبار از دیدگاه اقتصادی، تجارت و صنعت
۱ – اهمیت انبار از دیدگاه اقتصادی
۲ – اهمیت انبار از دیدگاه تجارت
۳ – اهمیت انبار از دیدگاه صنعت
عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار
۱ – برآورد ظرفیت یک انبار
۲ – در نظر گرفتن مبدأ و مقصد
۳ – محدودیت های زمین و عوامل جانبی
اهداف و وظایف انبارها
وظایف انباردار
مکان و فضای انبار
۱ – انبارهای سرپوشیده
۲ – انبارهای کاملاً پوشیده
۳ – انبارهای محفظه
۴ – فضای انبارش محوطه
اجزای تشکیل دهنده انبار
موجودی ها
اهمیت موجودی ها
انواع موجودی ها
۱ – قطعات
۲ – کالای ساخته شده
۳ – ملزومات اداری
۴ – کالای آماده برای فروش ( نهایی )
۵ – مواد اولیه
۶ – اسقاطی، ضایعات، پرت
سیستم های خرید برنامه ریزی شده و اضطراری
کالای خریداری شده برای فروش
منابع انسانی در سیستم انبار
سیستم اطلاعاتی انبار
انواع سیستم اطلاعاتی در انبار
۱ – سیستم اطلاعاتی مبتنی بر حافظه افراد ( حافظه محور )
۲ – سیستم متکی بر دفاتر نامنظم
۳ – سیستم دفاتر منظم
۴ – سیستم کاردکس مکانیزه
فرم درخواست جنس انبار
برگ درخواست خرید
فرم رسید موقت
رسید انبار
حواله انبار
سیستم نقطه سفارشی
نقطه سفارش
دفعات سفارش
سیستم دوره سفارش
نقطه سفارش و دوره سفارش
انبارگردانی
وجود انبارک ها در سالن های تولید

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق