آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی

دانلود گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی

گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی

فهرست مطالب

عنوان
گزارش بازدید از ایستگاه هواشناسی اقدسیه
اندازه گیری دما
دماسنج معمولی
دماسنج حداقل
دماسنج ماکزیمم
دماسنج خشک
دماسنج تر
دماسنج های عمق خاک
انواع دمانگار
دماسنج حداقل زمین
دمانگار
اندازه گیری تابش خورشید
دستگاه آفتاب نگار
واحدهای اندازه گیری میزان بارندگی
دستگاه اندازه گیری باران یا باران سنج
دستگاههای باران نگار
نحوة کار و طریقه اندازه گیری مقدار بارش
اندازه گیری مقدار تبخیر
تبخیر سنج نوع پیچ
تشت تبخیر کلاس A
رطوبت و اندازه گیری آن
ظرفیت و درجة اشباع
ادوات رطوبت سنجی
سایکرومتر
رطوبت نگار
رطوبت – دمانگار
باد سطح زمین
چگونگی وضعیت باد سطح زمین
طریقه نصب بادنمای استاندارد
واحدهای جهت و سرعت باد
دستگاههای اندازه گیری سرعت باد
مفاهیم و واژه های مورد استفاده در باد سطح زمین
رژیم شبانه روزی باد سطح زمین
دستگاههای اندازه گیری فشار هوا
فشارسنج های جیوه ای
فشارنگار یا باروگراف
تصحیحات فشارسنج جیوه ای
گزارش بازدید از سازمان هواشناسی

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق