آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی بازار یابی

دانلود گزارش کارآموزی بازار یابی

بازاریابی

مقدمه:

بازار یابی :

شر کتها در زمینه بازار یابی سه دسته اند :

شرکت های پیشرو:

شرکت های پیرو:

شرکت های ایستا:

استفاده از اطلاعات در زمینه بازاریابی :

نیازها و انتظارات :

مدیریت تجربه مشتری یا CEM :
جلب توجه :
تحریک خواسته ها :
ایجاد علاقه:
جلب اعتماد:
حرکت زایی:
انگیزه :

مورد دیگر برای بازاریابی پرورش وفاداری است:
رقیبان :

نام مناسب :

چرخه محصول پنج مرحله دارد :

تولید محصول:

معرفی محصول :
رشد :
اشباع :
سیر قهقرایی :
۱) مکانی برای جستجوی اطلاعات :
۲) آنچه مشتری توقع دارد :

۳) ضبط اطلاعات گسترده درباره مشتری :

۶- ارایه تولیدات و خدمات سفارشی :

بازاریابی چندسطحی

مثالی از بازاریابی چندسطحی

سؤالات رایج

مقدمه:
بازار یابی در کسب و کار امروز یک امر ضروری است ودر مو قعیت ساز مانها نقش اساسی ایفا می کند.بازاریابی به فروش از طریق ویزیتوری یا تهیه آگهی های تبلیغاتی محدود نمی شود و مفهوم بسیار جامع تری دارد و به همین دلیل گفته می شود تفکر بازار یابی باید در کلیه ی بخش ها و فرایند های سازمانی نفوذ کند و مورد توجه قرار گیرد.خلق نام تجاری مناسب ، تبلیغات مناسب ، توجه به تغیر دائم در نیازها ودر نهایت بهره گیری ازفناوری روز از الزامات اساسی است.
بازاریابی نتیجه ناگزیرو دوری ناپذیر وضروری سرمایه داری است.البته این بدان معنا نیست که بازاریابی تنها به کشورهای دارای نظام سرمایه داری محدود می شود ، تکنیک های بازاریابی در تمام نظامهای سیاسی و بسیاری از جنبه های زندگی کاربرد دارد.
بازار یابی :
بازاریابی اثر بخش به عـنوان ساختن چیـزی که بتواند بفروشد و نه فروش آنچه که می توانید بسازید تعبیـر می شود.
سازمانهایی که آنجه را که تولید می کنند می فروشند محصول مدار هستند یعنی ابتدا محصول را تولید می کنند و سپس بـرای محصولات خود به دنـبـال مـشـتـری هـسـتـنـد و به بازار یابی بعـنوان وسـیله ای برای ترغیب مشتـریان به خـریــد می نگرند. موفق ترین سازمانها آنهایی هستند که آنجه را که می توانند بفروشند تولید می کنند ، آنها مشتری مدار هستند یعنی در پاسخ به نیازهای مشتری محصولات و خدمات خود را عـرضه می کنند.
در نتیجه بازاریابی را می توان ، به عنوان فعالیتی لازم برای تطبیق کالاها با نیازها و خواسته های بازار تعریف کرد و بازاریابی فعالیت هایی چون برنامه ریزی و قیمت گذاری و توزیع تبلیغات و معرفی محصولات را شامل می شود.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق