آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی

دانلود گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی

فهرست مطالب

فصل اول

بانک اطلاعاتی چیست ……………………….. ۳

استفاده از سیستم های اطلاعاتی ساده …………. ۳

استفاده از بانک اطلاعاتی ………………….. ۳

مزایای استفاده از بانک اطلاعاتی ……………. ۴

معایب استفاده از بانک اطلاعاتی……………… ۵

اجزای تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی ……………. ۵

بانک اطلاعاتی SQL ………………………… ۶

تاریخچه SQL …………………………….. ۶

زبان SQL ……………………………….. ۷

نقش SQL ………………………………… ۹

قابلیت ها و مزایای SQL …………………… ۱۱

استقلال فروشنده ………………………….. ۱۲

قابلیت استفاده از انواع سیستم های کامپیوتری … ۱۲

استانداردهای SQL ……………………….. ۱۳

تأیید IBM ……………………………… ۱۴

پایه و اساس رابطه ای SQL ………………… ۱۴

زبان کامل بانک اطلاعاتی …………………… ۱۴

تعریف داده ها در هر زمان …………………. ۱۵

مقدمه ای بر دلفی ………………………… ۱۵

مزایای دلفی …………………………….. ۱۶

انواع داده ها در دلفی ……………………. ۱۶

روش طراحی برنامه شیء گرا …………………. ۱۷

آنچه برای نصب دلفی نیاز است ………………. ۱۷

نصب و راه اندازی دلفی ……………………. ۱۸

اجزای سازنده برنامه دلفی …………………. ۱۹

چگونه با دلفی برنامه بنویسیم ……………… ۲۰

انواع فایلها در دلفی …………………….. ۲۲

اجرای دستورات SQL در دلفی ……………….. ۲۳

خلاصه فصل اول ……………………………. ۲۵

فصل دوم

شناخت سیستم……………………………… ۲۶

برنامه ریزی سیستم تاکسی تلفنی……………… ۲۶

تقسیم بندی کل سیستم………………………. ۲۸

چارت سازمانی…………………………….. ۲۹

شرح وظایف نمودار سازمانی………………….. ۳۰

شکل ظاهری محل……………………………. ۳۱

زمان بندی پروژه………………………….. ۳۲

نمودار CPM(ctitical Path method)………………..

نمودارهای DFD(Data flow Diagram)………………

نمودارهای DSD……………………………. ۳۸

خلاصه فصل دوم…………………………….. ۴۱

فصل سوم

فرم ها و کدهای به کار رفته در پروژه………… ۴۲

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق