آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی بانک صادرات

دانلود گزارش کارآموزی بانک صادرات

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول- کلیّات

تاریخچه بانک صادارت

بانک صادرات ، بعد ازپیروزی انقلاب

گوشه ای از خدمات بانک صادرات

افتخارات بانک صادرات

طرح سپهر

بخش دوم – عملیات بانکی

منابع

مصارف

خدمات

اعتبار

سپرده

خدمات بانکی

عملیات اعتباری

عملیات مالی

نظام بانکی بدون ربا

سپرده قرض الحسنه

سپرده های مدت دار

انواع تسهیلات مالی

بخش سوم – حسابداری

اسناد محاسباتی

دفتر روزنامه

دفتر معین

دفتر کل

فصول اصلی

قرض الحسنه اعطائی

مضاربه

مشارکت مدنی

فروش اقساطی

اجاره به شرط تملیک

معاملات سلف

خرید دین

مطالبات سرسید گذشته

مطالبات معوق

بستانکاران متفرقه

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

پیش پرداخت مشتریان

مضارعه

مساقات

حسابهای انتظامی

بخش چهارم –مکاتبات و بایگانی

مکاتبات

بایگانی

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق