آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی بانک (قرض الحسنه مهدیه شهرستان خمین)

دانلود گزارش کارآموزی بانک (قرض الحسنه مهدیه شهرستان خمین)

مقدمات و کلیات

قرض الحسنه و قرض الحسنه. از گذشته های دور با امانت گذراندن اشیای گرانبها و سپردن وجوه به اشکال ابتدایی آغاز گشت. با توسعه و پیشرفت داد و ستدها وتغییر شکل آنها از یک مبادله ساده به اشکال تجارت و بازرگانی فکر ایجاد یک سیستم منسجم و دارای قوانین و مرتبط شکل گرفت و به ایجاد قرض الحسنههای امروزی انجامید. در قرض الحسنه. امروزی کار از نگه. امانات فراتر رفته و به شکل پرداخت و دریافتهای مالی- تجاری آنهم در سطح بین المللی تکمیل شده است. در جوامع امروزی و با داشتن جمعیت هاییکه هیچگاه با این تعداد در گذشته وجود نداشته است نیاز به داد و سند کالا، مواد اولیه و … با شدت بسیاری احساس میگردد و با وجود ملل مختلف و تبادل کالا میان آنها نیاز به سیستم پولی که اطمینان دو طرف را به دستیابی به کالا و وجه آن فراهم سازد شدت مییابدسیستم سویفت که موضوع این تحقیق را تشکیل میدهد جدیدترین سیستم ساخته دست بشر است که جهت اینگونه مبادلات در سطح جوامع پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته و اشتباهات ناشی از سیستم های قبلی را به حداقل رسانده است.

با توجه به درگیر بودن ایران در خرید و فروش کالاها و خدمات در سطح جهانی شناخت این سیستم بای محققان، دست اندرکاران و دانش پژوهان و قرض الحسنه. ضروری بنظر میرسد این تحقیق با هدف شناساندن به اقشار ذکر شده و شناخت نقاط ضعف و قوت اجرای چنین سیستمی که همانند سیستم های واردانی دیگر معمولا با مشکلات فنی بخاطر واردانی بودن تکنولوژی- مشکلات فرهنگی- بدلیل ناهماهنگی فرهنگ کشور سازنده با فرهنگ ما مواجه است انجام گردیده است.

این جزوه را می توان اولین جزوه آموزشی دانست که برای کاربران مستقیم  جهت آشنائی با سیستم، طرز کار با سویفت جهت آشنائی با سیستم، طرز کار با سویفت و آموزش ابتدائی مفید است.

آخرین مطلبی که در مورد این جزوه می توان گفت این است که بهتر بود مطالبی در سطح کلی تر برای کل کارکنان جهت معرفی سویفت منتشر شود.

آخرین کاری که کاملترین کار در مورد سویفت نیز می باشد، سلسله مقالات مندرج در نشریه داخلی قرض الحسنه ملی می باشد.

همگام با شروع کار سیستم سویفت در قرض الحسنه. ایران، قرض الحسنه ملی در نشریه خود به تفسیر و توجیه این تکنولوژی پرداخته و زمینه پذیرش و قبول این تکنولوژی را در سطح قرض الحسنه و مدیریتها فراهم آورد.

در هر شماره نشریه، کارکنان قرض الحسنه اعم از کارکنان مرتبط و غیر مرتبط سویفت، مدیران و مسئولین رده های گوناگون قرض الحسنه با نام سویفت و مطالب مربوط به آن آشنا شده اند.

در شماره سیزدهم نشریه که مرداد ماه هفتاد و دو منتشر شده است در صفحات چهل و شش تا پنجاه و یک مقاله ای از آقای محمود ابراهیم زاده فرزانه مسئول سویفت و معاون اداره خارجه قرض الحسنه ملی می خوانیم.

این مقاله سویفت و قرض الحسنه. بین المللی نام دارد. در این مقاله ابتدا نظری بر تاریخچه سویفت می اندازیم. سخن از نحوه تاسیس سازمان سویفت، سرمایه آن( که از طریق خرید سهام و هزینه های سویفت۱ توسط قرض الحسنهها و موسسات عضو تامین می گردد) به میان می آید.

در بخش بعدی از مزایای عمده سویفت یعنی، ایمنی، سرعت، صرفه جوئی در هزینه، زبان مشترک، قابل اطمینان بودن و نداشتن محدودیت زمانی صحبت می شود.

در قسمتی از مقاله درباره مهمترین فعالیتهای سازمان سویفت یعنی تهیه و تدوین استانداردهای قرض الحسنهی بین المللی سخن گفته شده و از عملیات قرض الحسنهی قدیم قرض الحسنهی که توسط سویفت و با تصویب سازمان استاندارد جهانی(ISO) تغییر یافته یاد شده است. این تغییرات بمنظور هماهنگ کردن عملیات قرض الحسنهی در جهان و پرهیز از برخوردهای سلیقه ای در کارها انجام شده است.

نحوه انتقال پیامها توسط سویفت و استفاده از رمزها و کدهای ویژه ای که موجب ایمن بودن ارسال پیامها شده و هر کسی قادر به ورود به سیستم و ارسال پیام نیست، در بخش دیگر مقاله بررسی شده است.

مسیر پیامها، تغییر پیامها پس از ورود به سیستم( توسط دستگاه مخصوص) به شکلی که توسط هیچکس قابل استفاده نمی باد توضیح داده شده و سپس ساختار پیام سویفتی و پنج بخش مجزای آن یعنی ورودی عنوان اولیه، ورودی عنوان کاربردی، عنوان کاربر، متن اصلی پیام و دنباله تعریف می شود.

دنباله قسمتی از پیام است که فرستنده از گیرنده می پرسد آیا پیام قبلا توسط گیرنده گرفته شده است؟ در واقع اگر پرداخت دوباره توسط گیرنده صورت گیرد، اشکال از بی توجهی گیرنده است که در مورد دریافت پیام و بررسی آن توجه نکرده است و اطمینان کامل از عدم دریافت پیام نداشته استخــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق