آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی تعمیر و بازسازی موتورهای بنزینی

دانلود گزارش کارآموزی تعمیر و بازسازی موتورهای بنزینی

مقدمه :

احتراق عبارت است از سوختن مخلوط سوخت و هوا در اطاقک احتراق و تبدیل آن به انرژی. این انرژی تولید شده ناشی از احتراق توسط پیستون و شاتون و میل لنگ به انرژی مکانیکی چرخشی تبدیل می شود تمامی این عملیات داخل محیطی که موتور نام دارد صورت می گیرد ( همچنین به عبارتی دگر در وسیلع ای که انرژی را از حالتی یا نوعی به حالت و نوع دیگر تبدیل می کند موتور نام دارد . ) بطورکل دو نوع موتور

۱-   بنزینی

۲-   دیزیلی

وجود دارد که ساختمان و عملکرد آنها با هم متفاوت بوده و دارای تفاوت های عمده ای از لحاظ نوع سوخت مصرفی ، نحوه احتراق ماده سوختنی ، نحوه مخلوط کردن سوخت و هوا مقدار نیرو و قدرت تولیدی و … می باشند احتراق در موتور بنزینی نیاز ضد ایجاد جرقه در داخل محفظه احتراق زمانی که مخلوط سوخت و هوای داخل آن به حد کافی فشرده شده اند می باشد این جرقه نیز به نوبه خود نیازمند قسمتهای مختلفی از قبیل باطری ، دینام . کوئل ، دلکو ، شمع می باشد همچنین در این موتورها ( موتور بنزینی) جهت مخلوط کردن هوا و بخار بنزین به یک دستگاه کاربراتور نام دارد نیاز داریم . اما نحوه احتراق در موتو دیزل به این شکل است که ابتدا تنها هوا در داخل سیلندر تا حد زیادی متراکم می شود بطوری که دمای آن تا حد بسیار زیادی بالا می رود وقتی که هوا کاملا فشرده شد سوخت توسط انژکتو ر با فشار زیاد بصورت ذرات بسیار ریزی داخل محفظه احتراق پاشیده می شود و دمای  بسیار زیادی هوای داخل سیلندر را باعث احتراق سوخت می شود پس در موتور های انوع دوم به شمع و سایر قسمتهاییی که در بالا ذکر شد برای تولید جرقه نیازی نیست همچنین کاربراتور نیز در نوع دوم حذف می شود و یک انژکتور  به همراه بارل و پلانجرجای تمامی این قسمتها را می گیرد .

پس از توضیحات کوتاهی که در مورد این موتو ارائه کدم با توجه به اینکه نوع موتورهای که در دوره کارآموزی مورد تعمیرقرار گرفتند از نوع اول ، یعنی بنزینی بود پس در این جزوه به تعمیر و بازسازی موتورهای بنزینی می پردازیم .

بطور کلی پیاده کردن قطعات موتور ممکن است بعلل مختلفی از قبیل شکستگی رینگها ، چسبیدن یاتاقاهای میل لنگ چسبیدن رینگ های پیستون ، کاهش کمپرس سیلندر ، سائیدگی رینگ های پیستون و سیلندر های موتور که به مرور بر اثر کارکرد کوتور پیش می آید . در اینصورت لازم است که قطعات موتور باز شده و تعمیر و تعویض گردند .

  • · مراحل کلی تعمیر موتور
  • · باز کردن قطعات موتور

باز کردن قطعات موتور :

پس از باز کردن موتور از رو شاسی اتومبیل و قرار دادن آن بر روی پایه مخصوص و یا بر روی میز کارک محسمتها زیر نیز بایستی بترتیب از موتور جدا گردد .

۱-   دینام یا آلترناتور را با باز کردن پیچ های آن ( معمولا سه عدد می باشد ) از موتو جدا نمود .

۲-   پیچ های استارت را باز و آنرا بیرون آورد .

۳-   در اغلب موتورها ،

۴-   واتر پمپ را بیرون آورد ( سعی گردد که واشر آن سالم از جای خود کنده شود ).

۵-   صفحه کلاچ و خورشیدی کلاچ (چدنی کلاچ ) را با بازکردن پیچ های اطراف آن از موتور جدا کرد .

۶-   پیچ های اطراف سینی جلو را باز ،

۷-   سینی و واشر آنرا در آورد . لازم بیاد آوری است که قبل از باز کردن پیچ های اطراف سینی ،

۸-   بایستی پیچ بزرگ سر میل لنگ را بوسیله دو پیچ گوشتی بزرگ یا بزرگ تایرلیور بیرون آورد (برای جلوگیری از حرکت میل لنگ ،

۹-   میتوان با قراردادن پیچ گوشتی روی دندانه های چرخ دندانه های چرخ دندانه های چرخ دندانه دار فلایویل ،

۱۰-      از حرکت آن جلوگیری بعمل آورد ).

توجه :

موقع باز کردن قطعات موتور ، باید دقت بیشتری شده و محل قطعهو طرز قرار گرفتن آنرا بخاطر سپرده یا یادداشت نمود تا در موقع بستن موتور ، کار بسهولت انجام گیرد . حتی بعضی نکات لازم را روی بر چچسب نوشته و به قطعه چسباند .

۱۱-      پس از جدا نمودن سینی جل و ،

۱۲-      لازم است که بعلامت های تایمینگ روی چرخ دنده ها ی میل لنگ  و میل سوپاپ توجه نموده و از بودن آنها مطمئن شد . در غیر اینصورت باید روی هر دنده علامت گذاشـت.

سپس پیچ و واشر  قفلی (واشر بر گردان ) سر چرخ دنده میل سوپاپ را باز کرده و با اهرم اگر در مکانیزم سوپاپ ها از زنجیر استفاده شده باشد . ابتدا خار زنجیر را بیرون کشیده و سپس زنجیر را در آورد . چرخ دنده میل سوپاپ نیز بایستی بروش فوق از موتور جدا گردد . ( در صورت وجود زنجیر سفت کن باید با باز کردن دو پیچ آنرا در آورده و زنجیر را آزاد نمود . )

در بیشتر موتورها ، چرخ دنده سر میل لنگ بوسیله خار ، خیلی محکم روی محور میل لنگ قرار گرفته و رد آوردن آن ضروری نیست .

۱۳-      بلک موتور را روی پایه میچر خانند تا کارتر روغن رو سمت بالا قرار گیرد . سپس بستهای پایه را سفت کرده و پپچ های اطراف کارتر ( سینی روغن ) را باز می کنند .

۱۴-      اویل پمپ در محفظه کارتر قرار گرفته و بوسیله دو پیچ به بلوک موتور بسته شده است که با باز کردن پیچ ها ،۱۵-  اویل پمپ از موتور جدا می شود .

۱۶-      در این حالت بلوک موتور را بر روی پایه میگردانند تا پیستون ها در وضعیت افقی قرار گیرند . حالا ضمن باز کردن پیچ های شاتون ها ،۱۷-                پیستون ها را نیز از پهلو خارج  می کنند . برای این کار فلایویل را می چرخانند تا کپه های شاتون ها در حالتی قرار گیرند که باز کردن مهره های آنها به آسانی انجام شود . برای باز کردن مهده های شاتون ها بایستی از آچار بوکس یا آچا رینگ مناسب استفاده نموده و از بکار بردن آچار دوسر ( تخت ) خود داری نمود . در غیر این صورت گوشه های مهره ها سائید شده و نه تنها باز کردن چنین مهره هایی مشکل خواهد بود بلکه موقع بستن موتور باید آنها را عوض نمود .

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق