آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی جمعیت هلال احمر

دانلود گزارش کارآموزی جمعیت هلال احمر

مقدمه:

 تاریخچه ی نهضت بین المللی صلیب سرخ

کمیته بین المللی  صلیب سرخ :

وظایف کمیته بین المللی  صلیب سرخ :

هدف کلی فدراسیون

وظایف فدراسیون :

جمعیت های ملی  هلال احمر  یا صلیب سرخ :

 اهداف جمعیت های ملی:

شرایط  به رسمیت  شناختن  یک جمعیت  از نظر داخلی

شرایط به رسمیت شناختن  جمعیت های ملی  توسط  کمیته بین المللی  صلیب سرخ و هلال احمر :

جمعیت هلال احمر  جمهوری اسلامی ایران

اهداف جمعیت

وظایف  جمعیت

تشکیلات  جمعیت هلال احمر ایران

۱- سازمان امداد و نجات

۲- سازمان داوطلبان

۳- سازمان جوانان

 ۴-سازمان تدارکات پزشکی

 ۱ معاونت درمانی و توانبخشی

۲ اداره کل امور بین الملل

۶-مرکز آموزش و تحقیقات

اهداف این مرکز

تاریخچه سازمان جوانان صلیب سرخ

تاریخچه سازمان جوانان هلال احمر

اهداف سازمان جوانان

سیا ست های سازمان

 ( تاریخچه  اهداف و وظایف  صلیب سرخ و هلال

احمر )

 عناوین گروههای بشر دوستانه

(خدمات داوطلبانه)

تعریف داوطلب:

داوطلبی در هلال احمر فعالیتی است که :

ویژگی های یک داوطلب

انواع داوطلب

تعریف خدمت داوطلبانه :

سرخ۱۹۸۶)

ضرورت و اهمیت خدمات داوطلبانه :

داوطلبی در امور خاص

فصل دوم :

بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز

مبانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی

۱٫ جنبه‌های سخت (Hard Version of HRM)

   کشور ایران  به علت  ا ینکه  در مسیر  سلسله  جبال  آلپ هیمالیا  قرار دارد  یکی از  مناطق مهم زلزله خیز دنیا  محسوب می شود و به همین  جهت  اکثر  شهرهای مهم  کشور و به خصوص  تهران یعنی  مرکز مهم سیاسی و اقتصادی  میهن اسلامی  در معرض خطر  جدی زلزله  مخرب و ویرانگر  قرار دارند و نیز عدم  رعایت  مقررات  ایمنی  در ساخت  و ساز ها این خطرات را به صورت  تصاعدی افزایش داده است و استفاده  بی رویه از منابع  طبیعی و تخریب  جنگلها و عدم التزام به مراعات  مسائل  زیست محیطی –بسیاری از مناطق کشور را در برابر خطر  سیل  آسیب  پذیر  ساخته است و به همین  نحو  خطر طوفان –صاعقه و سایر  حوادث  غیر مترقبه  که افزون بر سی مورد می شود جدی و قابل تامل است . بنا بر  همین مقولات  کشور ایران جزء

  ده کشور  حادثه خیز  مهم  دنیا  تلقی  می شود . از بدیهیات  مسلم آن است  که پیشگیری  قبل از وقوع حادثه  امری ضروری و ارزان و مقدم بر امداد و نجات پس از حادثه  می باشد .

        جمعیت هلال احمر  جمهوری اسلامی ایران  به عنوان موسسه ای امدادی و عام المنفعه که از تجربیات  نزدیک به هشتاد سال فعالیت برخور دار است در امر قبل از حادثه –عمده فعالیت خود را به موضوع  (آمادگی )و( آموزش  کمک های اولیه ) متمرکز  نموده است  و معتقد است که مردم باید باور کنند که ( حادثه خبر نمی کند ) و شعار  جمعیت هلال احمر  آن است  که (در هر خانواده  ایرانی  حد اقل  یک  نفر  آموزش  دیده  وجود داشته باشد )بر همین اساس  کلیه امکانات خود را برای آموزش  همگانی  بسیج نموده است .

    نهضت بین الملی صلیب سرخ  و هلال احمر  تشکیلاتی  بین المللی است  که وظیفه  اصلی آن  کمک رسانی  به افراد آسیب دیده  از حوادث  طبیعی و غیر طبیعی و همچنین  ارائه خدمات بشر دوستانه  به افراد د آسیب پذیر  جامعه می باشد .

کار گروهی به مفهوم آن است که برای  به انجام  رساندن  یک فعالیت ویژه بیش از یک نفر  مشارکت داشته  باشد . چراکه  این  فعالیت  را یک نفر نمی تواند انجام دهد  یا در مواقعی چنانچه یک نفر در آن زمینه فعال باشد  کار مورد نظر  بسیار  دیر انجام  می گیرد . طبعا در دنیای امروز که سرعت از شرایط اساسی اکثر  فعالیت ها  محسوب  میشود  بسیاری از کارها  را باید به صورت گروهی انجام داد  . کار گروهی زمینه های  کاربردی  قابل  ملاحضه ای دارد  و این مطالب گفته شده به منظور   آشنایی   داوطلبان سازمان جوانان  با مفهوم گروه  و انواع وویژگی های  گروه –علل جذب افراد  به گروه –شرایط تشکیل  و راه اندازی  و ……تهیه شده است .

   بخش جوانان از بخش های  اصلی  جمعیت های  صلیب  سرخ  و هلال احمر  سراسر جهان است  . اعضای جوان  در انجام  خدمات داوطلبانه  که یکی از  اصول بنیادین  نهضت  بین المللی  صلیب سرخ  و هلال احمر  است .نقش بسزایی دارند . جوانان نه تنها  در اجرای  فعالیت های  داوطلبانه  و بشر دوستانه  صلیب سرخ و هلال احمر  مشارکت دارند  بلکه در برنامه ریزی و هدایت برنامه ها نیز نقش مهمی  ایفا  می نمایند .بنا بر این آموزش  نحوه خدمات داوطلبانه  و فعالیت های بشر دوستانه  و فراگیری  راه های  رفع   نیاز های  آسیب دید گان  ضروری است .این امر مستلزم  کسب  یکسری  مهارتهای  اولیه  در سطح  شناختی و عملکردی  است . باشد که  مطالب ارائه شده  با کمک شما و مربیان  به این مهم  دست یابد .

   اینجانب بر خود فرض می دانم که از تلاشهای  جمعی و عالمانه  و محققانه دوستان و  برادران جمعیت هلال احمر  جمهوری اسلامی ایران  که با تلاش شبانه روزی  و ایثار گرانه خود در این مجموعه در افزایش  سلامت جامعه  تلاش می کنند سپاسگزاری  نمایم.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق