آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی در اداره مالیات

دانلود گزارش کارآموزی در اداره مالیات

مالیات:

پایه های مالیاتی :

مالیات مستقیم :

مالیات غیرمستقیم:

تاریخچه مالیات و دارائی در ایران

مالیات در جامعه اسلامی

۱ ) اشخاص حقیقی موضوع بند ( الف ) ماده ۹۵ :

۲ ) تعریف صاحبان مشاغل

۳ ) تعریف درآمد مشمول مالیات

۴ ) محل و مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

صاحبان مشاغل

۱- عظیمی – حسین، مقدمه ای بر مالیات و خط مشی آن در ایران، سازمان برنامه و بودجه ، ص ۱۵

۲- قانون مالیات های مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی

مالیات گنجینه ای است گرانبها، اما از مالیات در زمانهای مختلف تعابیر متعددی صورت گرفته است، در زمانهای دور و دوران حکومت پادشاهان، از مالیات به عنوان خزانۀ پادشاه یا اهرم فشار یاد می شده و یکی از نشانه های قدرت پادشاه را شامل می شد. در آن  دوران پادشاهان مالیات را حق خود و مایۀ تأمین و صلابت حکومت خود می دانستند. از طرفی به دلیل سطح پایین و ضعیف فرهنگ مردم در قبال کشور و حکومت و سرنوشت خود طبیعتاً مالیات به عنوان یکی از ظالمانه ترین قوانین و مایۀ نابرابری در جامعه برشمرده می شد.

امروز با بالا رفتن سطح فکر و سطح فرهنگ مردم، مردم دنیا به این مسئله پی بردند که ادارۀ هر کشور می بایست بدست مردم همان کشور و با نظر همه مردم انجام شود. از این رو مالیات را در تعبیر امرزوی می توان به میزان همبستگی و مشارکت و فرهنگ مردم یک کشور در اداره و انجام امور مربوط به آن کشور یاد کرد و اینکه هر فرد باتوجه به میزان توانایی و بهره مندی خود در جامعه، نقش مهمی در پیشرفت کشور خود داشته باشد. از طرفی با  صنعتی شدن دنیا و استفاده بی حد و حصر از مواهب طبیعی در روی زمین و بیان مسئله مهم بحران اتمام منابع و انرژی مردم دنیا همواره در تکاپوی این هستند که کاملترین و صحیح ترین راه استفاده از منابع و همچنین منبعی جدید پیدا کنند. از این رو نه تنها از مالیات در  اداره کشورها استفاده می  شود بلکه از مالیات به عنوان یک   منبع مولد در جهت استفاده در تمام امور مربوط به کشورها در جنبه های مختلف (اجتماعی، اقتصادی و …) یاد می شود.

برخی کشورها به دلیل نبود منابع طبیعی و یا کمبود منابع طبیعی خیلی زود به این نتیجه رسیدند که مالیات را نه تنها در جهت ادارۀ امور جاری کشور بلکه می توان به عنوان یک منبع مولد در انجام کلیه فعالیتهای یک کشور در هر جنبه و هر اندازه بهترین استفاده را کرد و موفقیت یک کشور را در همه عرصه ها تضمین کرد.

۲- قمری وفا- مصطفی، روند اخذ مالیات در ایران، تهران ۱۳۸۲، ص ۷

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق