آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی در تعمیرگاه هواپیما تعمیرات و تست رده میانی قطعات هواپیما

دانلود گزارش کارآموزی در تعمیرگاه هواپیما تعمیرات و تست رده میانی قطعات هواپیما

 

فهرست مطالب

مقدمه و تشکر …………………… ۱

فصل اول:

معرفی و تاریخچه فعالیت‌ها ………… ۳

مراکز اویونیک و موتور و بدنه …….. ۴

مراکز آنالیز روغن و شارژ با اجرای … ۵

مرکز کالیبراسیون ……………….. ۶

مرکز بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه …… ۸

دپارتمان مهندسی ………………… ۹

دپارتمان بازرگانی ………………. ۱۰

فصل دوم:

شاپ الکتریک ……………………. ۱۲

شاپ رادار………………………. ۱۷

فصل سوم:

VIBRATION MONITORING AN-74

تست با تست تر …………… ۲۷

F.D.R …………………………..

عملکرد F.D.R…………………….. ۳۰

Decode کردن اطلاعات ………………. ۳۳

خصوصیات protection unit……………….. ۳۳

تست با تست تر …………….. ۳۴

۵۹۱۲ T Unit……………………….. ۳۴

تست  با تست‌تر  …………… ۳۹

……………………….. ۴۲

تست با تست تر ………….. ۴۵

ECS …………………………… ۴۷

پالسهای دریافتی از سنسور HP ……… ۴۹

کامپیوتر دیجیتال ……………….. ۵۰

تست با تست تر …………….. ۵۱

………………………. ۵۲

تست تر …………………. ۵۳

……………………… ۵۴

یونیت الکترونیکی …………… ۵۷

نشاندهنده VIBRATION………………. ۵۸

تست با تست تر ……………… ۵۸

چک در هواپیما ………………….. ۶۰

چک در آزمایشگاه ………………… ۶۱

ADJUST OF 59- 6M-6 WITH Y B-1 Test Unit……. ۶۱

 ………………………… ۶۳

تست ……………………… ۶۵

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق