آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی در نیروگاه طرشت

دانلود گزارش کارآموزی در نیروگاه طرشت

فهرست مطالب

مقدمه ۱
انواع نیروگاه ها ۳
مشخصات فنی نیروگاه طرشت ۷
شیمی ۱۲
انواع آب موجود در نیروگاه ۱۲
کنترل شیمیایی ۱۶
قسمت آزمایشگاه ۱۸
دیستیلاتور (distillator) 22
رکوپراتور ۲۵
گرم کن فرعی ۲۶
گرم کن شماره یک ۲۶
گرم کن شماره دو ۲۷
دی اریتور ۲۸
پمپ تغذیه ی بویلر ۲۹
بویلر ۳۱
اکونومایزر ۳۲
درام ۳۲
چگونگی تبدبل آب مقطر به بخار ۳۳
سوپرهیتر ۳۳
سوخت مصرفی در نیروگاه ۳۳
ساختمان مشعل ها ۳۳
دیواره های داخل بویلر ۳۵
دریچه های بازدید ۳۵
سوپاپ های اطمینان ۳۵
دشارژ ۳۶
بالون ۳۶
بادزن دم ۳۶
بادزن مکش ۳۷
والوهای تخلیه ی بویلر ۳۷
دریچه های اضطراری بویلر ۳۸
اتاق فرمان بویلر ۳۸
پرژ بویلر ۴۱
شرایط راه اندازی بویلر ۴۳
توربین
گاورنر ۴۶
ترنینگ گیر(turning gear) 47
دور بحرانی ۴۷
اژکتور ۴۸
خلاء گیری کندانسور ۴۹
توربین ۵۰
لابیرنت ۵۱
یاتاقان ۵۱
رله بوته میچل ۵۲
اکسپنشن ۵۳
حفاظت پوسته ی توربین ۵۳
کندانسور ۵۴
برج خنک کن ۵۵
استارت پمپهای کندانسور ۵۶
کولر ژنراتور ۵۸
مسیر روغن ۵۹
مسیر هوا ۶۳
شرایط راه اندازی توربین ۶۶
ابزار دقیق ۶۸
الکتریک ۷۶
اتاق فرمان ۷۶
قطع کننده یا سکسیونر ۷۷
کلید قدرت یا دیژنکتور ۷۷
روغن ۷۸
شین وشین بندی ۷۹
پست فشار قوی ۷۹
رله وحفاظت سیستم ها ۸۰
حفاظت ژنراتور ۸۲
حفاظت درمقابل خطا های داخلی ۸۲
حفاظت درمقابل خطرات خارجی ۸۳
حفاظت ترانسفورماتور ۸۴
حفاظت خطوط فشار قوی ۸۷
واحد الکتریک نیروگاه طرشت ۹۲
ساختمان استاتور ۹۳
توان اکتیو وراکتیو ۹۳
ترانسفورماتور ۹۴
ترانسفورماتور سه فاز موجود در نیروگاه ۹۴
طرز خنک کردن ترانسفورماتور ۹۵
نحوه ی تولید برق ۹۶
دستگاه سنکروسکوپ ۹۷
انواع رله های مورداستفاده در نیروگاه ۹۸
پارالل کردن واحد با شبکه ۱۰۰
مراحل خارج کردن واحد از خط ۱۰۰
دستور العمل نحوه تغذیه گرداننده توربین ۱۰۰
کلیدهای روی تابلوی اتاق فرمان ۱۰۱
قطع یکی از واحد های بخار ۱۰۲
حوادث نیروگاه وجلوگیری از بروز آن ها ۱۰۲
شرح تابلوهای اتاق فرمان ۱۰۳
باطری خانه ۱۰۴

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق