آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی در نیروگاه گازی شهرستان دورود

دانلود گزارش کارآموزی در نیروگاه گازی شهرستان دورود

مقدمه 

تعریف نیروگاه :

نیروگاه مجموعه ای از دستگاهها و وسایلی است که بر حسب نوع آن انرژی حرارتی – شیمیایی – هسته ای – پتانسیل را در توربین به انرژی مکانیکی تبدیل نموده و انرژی مکانیکی حاصل شده در توربین با گردش ژنراتور به انرژی الکتریکی تبدیل می گردد .

نام گذاری نیروگاهها :

نیروگاه ها بر حسب سیال عاملی که توربین را به چرخش در می آورد نام گذاری می شوند مثلاً در نیروگاه آبی سیال عامل آب – در نیروگاه بخار سیال عامل بخار و در نیروگاه گازی سیال عامل گاز داغ حاصل از احتراق است .

انواع نیروگاه :

۱-   نیروگاه حرارتی:
۱-   سوخت فسیل:
۱)     نیروگاه گازی
۲)     نیروگاه بخاری

نیروگاه خلاصه گزارش

مقدمه 
۲-   سوخت اتمی : نیروگاه اتمی
۲-   نیروگاه حرارتی:
۳)    خلاصه ای در مورد نیروگاه بخار :
مزایا و معایب نیروگاه بخار :
مزایا :
۴)    نیروگاه آبی :
معایب :
مزایا :
۵)    نیروگاه دیزلی :
۶)     دیزلی
۳-   سوخت اتمی : نیروگاه اتمی
۴-   منابع نوین انرژی :
۱)     نیروگاه برج خورشیدی
۲)     نیروگاه ماهواره خورشیدی
۳)     نیروگاه زمین گرمایی
۴)     نیروگاه سلول برق خورشیدی
۵)     ژنراتور MHD
2) نیروگاه آبی :
۱-   تولید برق از سدها
۲-   تولید برق از جزو مد
۳-   تولید برق از امواج
عمده تولید برق در جهان توسط نیروگاههای حرارتی و آبی انجام می پذیرد و علاوه بر انواع یاد شده در مواردی هم از نیروی باد بعنوان تولید برق (نیروگاه بادی ) استفاده میشود .
نوع دیگری از نیروگاه وجود دارد که به آن تلمبه ذخیره ای می گویند که یک نوع نیروگاه آبی کوچک است که در صورت نیاز شبکه برای تولید برق و در صورت عدم نیاز شبکه و بالا بودن ولتاژ بعنوان مصرف کننده برق مورد استفاده قرار می گیرد لازم به ذکر است که این نوع نیروگاهها استفاده بسیار جزئی در شبکه برق سراسری دارند .همچنین از انواع رشد نیروگاه می تواند نیروگاه سیکل ترکیبی را نام برد که از حرارت خروجی نیروگاه گازی جهت بخار کردن آب در نیروگاه بخار استفاده می گردد.

خلاصه ای در مورد نیروگاه بخار :

سیال عامل  دراین نیروگاه بخار آب می باشد آب ازطریق لوله های بسیار زیادی از درون بویلر عبور داده می شود این لوله های حاوی آب در  بویلر توسط چندین مشعل در مجاورت حرارت قرار داده شده وآب درون آنها به بخارخشک اشباع تبدیل  می گردد. بخار سوپرهیت حاصل شده بر روی پره های توربین فرستاده شده و عمل چرخش توربین را انجام می دهد . برای اینکه سیال درون یک سیکل بسته حرکت نموده و دوباره به مصرف برسد باید به مایع تبدیل شود . چون پمپ ها نمی توانند بخار را مکش نمایند .بخار پس از عمل روی توربین به کندانسور فرستاده می شود و در کندانسور عمل تقطیر انجام شده و بخار به مایع تبدیل می گردد . سپس مایع از چهار هیتر عبور داده شده تا درجه حرارت آن بالا برود و عمل تبدیل مایع به بخار در بویلر آسانتر انجام شود . پس از عبور مایع از هیترها ، به اصطلاح «سوپر هیت » شده و در درون بویلر مجدداً به بخار تبدیل می گردد .
در نیروگاههای بخار با توجه به شرایط آب و هوایی محلی که در آن نیروگاه نصب میگردد از دو نوع برج خنک کننده استفاده می شود . در مناطقی که آب کم است از برج «خشک» و در مناطقی که مشکل کم آبی وجود ندارد از برج «تر» استفاده  می شود . چون عمل تقطیر توسط کندانسور انجام می گردد . آب کندانسور باید خنک شود که این عمل در برج خنک کن امکان پذیر است .آب درون کندانسور پس از گرفتن حرارت بخار و انجام عمل تقطیر جهت خنک شدن به برج خنک کننده فرستاده شده و پس از خنک شدن دوباره به کندانسور برگردانیده می شود و این عمل در یک سیکل بسته انجام می گردد لازم به یادآوری است که در برج خشک آب کندانسور توسط هوا و در برج «تر» آب کندانسور توسط آب خنک می شود .

فهرست:

خلاصه گزارش… ۱
مقدمه. ۲
تعریف نیروگاه : ۲
نام گذاری نیروگاهها : ۲
انواع نیروگاه : ۲
نیروگاه خلاصه گزارش… ۳
خلاصه ای در مورد نیروگاه بخار : ۴
مزایا و معایب نیروگاه بخار : ۶
مزایا : ۶
معایب : ۶
نیروگاه آبی : ۶
مزایا : ۷
نیروگاه دیزلی : ۸
فصل اول.. ۱۰
تاریخچه و نقش واحدهای گازی در صنعت برق.. ۱۰
فلسفه نام گذاری توربین گاز : ۱۲
۲) سیکل توربین گاز : ۱۲
ب) معایب توربین های گازی : ۱۷
توربین های گازی مورد استفاده در ایران : ۱۸
وستنگهاوس.. ۱۹
براون باوری.. ۱۹
زیمنس… ۱۹
اصول کار یک توربین گازی : ۱۹
فصل دوم. ۲۱
اجزاء اصلی توربین گاز. ۲۱
روتور توربین : ۲۳
استاتور توربین : ۲۳
سیستم احتراق : ۲۴
انوع محفظه های احتراق : ۲۵
الف ) لوله ای یا قوطی شکل : ۲۵
ب ) حلقوی Annular : 26
ج قوطی حلقوی Tube-annular : 26
د  -استوانه ای : ۲۶
اجزاء سیستم احتراق. ۲۶
فصل سوم. ۲۸
اجزاء فرعی توربین گاز. ۲۸
ب کلاچ راه انداز یا تورکوکنورتر : ۲۹
د- جعبه دنده کمکی : ۳۱
کوپلینگ انعطافی : ۳۲
انتقال گشتاور از یک محور به محور دیگر. ۳۲
یاتاقانها : ۳۴
SS.S کلاچ : ۳۶
موارد مختلف عمل کردن : ۳۷
جعبه دنده بار یا کاهنده Load or Reduction Gear 37
فصل چهارم. ۳۸
طریقه بهره برداری از یک واحد گازی و روش صحیح آن : ۳۸
ماده سازی جهت استارت : ۳۹
کلید تحریک وصل. ۴۲

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق