آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی در پروژه تبلیغاتی شرکت طوس طیف

دانلود گزارش کارآموزی در پروژه تبلیغاتی شرکت طوس طیف

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود گزارش کارآموزی در پروژه تبلیغاتی شرکت طوس طیف :
فهرست مطالب
مقدمه ۷
گرافیک و تبلیغات نوین
فصل اول: آرم و نشانه ها
فصل دوم: اوراق اداری ۳۸
فصل سوم: پوستر ۵۵
فصل چهارم: کاتالوگ و بروشور
فصل پنجم : فولدر ۱۲۴
فصل ششم: بیلبورد ۱۲۸
فصل هفتم: استند ۱۴۸
فصل هشتم: هدایای تبلیغاتی ۱۶۲
فصل نهم: بسته بندی ۱۸۷
فصل دهم: لیبل ۲۰۹
فصل یازدهم: طراحی جلد ۲۱۲
منابع و مآخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق