آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی دیفرانسیل پیکان و RD شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو

دانلود گزارش کارآموزی دیفرانسیل پیکان و RD شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود گزارش کارآموزی دیفرانسیل پیکان و RD شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو :
فهرست مطالب
چکیده
پیش گفتار
مقدمه
تاریخچه کوتاه پیدایش شرکت صنعتی
محور سازان ایران خودرو (سهامی عام)
مشخصات کلی شرکت و امور اداری
OP90
پشت تراشی داخل تراشی پخ زنی کرانویل
OP100
فرم تراشی و تراشکاری قطر خارجی کرانویل
OP110 بروچ
خان کشی قطر داخلی کرونویل
OP120
صیقل تراشی قطر خارجی و زاویه صفحه دنده
OP130
سوراخکاری و پخ زنی
OP130
قلاویز زنی کرانویل
OP140
دستگاه شماره زنی
Op170
خشن کاری دنده کرانویل
OP180
دستگاه پرداخت دنده زنی کرانویل
تصاویر
نمودارها

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق