آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی ساختمان های بتنی شرکت آرمان‌ساز پویان

دانلود گزارش کارآموزی ساختمان های بتنی شرکت آرمان‌ساز پویان

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود گزارش کارآموزی ساختمان های بتنی شرکت آرمان‌ساز پویان :
فهرست مطالب
مقدمه
علل استفاده از ساختمان‌های بتنی
ساختمان‌های بتونی
مزایای ساختمان‌های بتونی
قسمت‌های مختلف ساختمان‌های بتنی:
مطالبی کلی در مورد اجرای ساختمانی بتنی
فولاد
بازدید زمین و پیاده‌کردن نقشه
پی‌کنی
پی‌های نقطه‌ای
پی‌های عمومی
شمع‌کوبی
پی‌سازی
آرماتوربندی، خم کردن آرماتور، وصله کردن آرماتور
آرماتوربندی
خم کردن آرماتور
وصله کردن آرماتورها
ستون
تیر
پله
سقف
آشنایی با سقف‌های تیرچه‌ و بلوک و قسمت‌های تشکیل دهنده آن‌ها
بلوک‌ها
انبار کردن بلوک‌ها
روش کلی ساخت سقف‌های تیرچه و بلوک و کار گذاشتن تیرچه‌ها
مراحل اجرای سقف‌های تیرچه‌ بلوک
کار گذاشتن تیرچه‌ها
تأمین تکیه‌گاه‌های موقت
کار گذاشتن میله‌گردهای شناژ جهت دیوارهای باربر
نصب بلوک‌ها
کار گذاشتن میله‌گردهای سقف کاذب
کار گذاشتن میله‌گردهای کلاف
کارگذاشتن میله‌گردهای حرارتی و توزیع‌کننده بار
کار گذاشتن میله‌گردهای ممان منفی جهت اتصالات گیردار
قالب‌بندی‌های موردلزوم و بتن‌ریزی نهایی
پرداخت بتن بعد از بتن‌ریزی و روش‌های انجام آن
لکه‌های سطح بتن
انواع سیمان پرتلند
نگهداری بتون
انواع بتون
بتون سبک
بتون‌ معمولی
بتون‌ سنگین
بتون‌ هوازده
ویبره کردن بتون‌
بتون‌ریزی در هوای سرد و گرم
قالب‌بندی
داربست
انواع قالب
۱- قالب‌بندی پی‌های
۲- قالب‌بندی ستون‌ها
۳- قالب تیرهای اصلی
قالب‌بندی سقف
باز کردن قالب
قالب‌های فلزی
فولاد
پی‌سازی
چگونه شبکه میله‌گرد ستون را به ریشه وصل کنیم
ستون
تیر
سقف
سقف‌های تیرچه بلوک
۱- تیرچه
حمل و نقل و انبار کردن تیرچه
۲- بلوک
۳- میله‌گردهای ممان منفی
۴- میله‌گرد حرارتی
۵- کلاف‌ عرضی
۶- قلاب اتصال
۷- بتون‌ریزی
مراحل مختلف اجراء

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق