آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی شرکت برق صنعتی آبپخش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت برق صنعتی آبپخش

دانلود گزارش کارآموزی شرکت برق صنعتی آبپخش
فهرست مطالب
پیشگفتار۱
مقدمه ۲
میزان رضایت دانشجو از این دوره۳
فصل اول : ( آشنایی کلی با مکان کارآموزی )
معرفی سازمان۵
تاریخچه شرکت شرکت برق صنعتی آبپخش۵
فصل دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی
فصل سوم : آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات
گزارش کار کارآموز ۹
تاریخچه صنعت برق۹
بخش اول : انتقال برق شهری۱۱
شبکه های توزیع انتقال برق شهری۱۱
ترانسفورماتوردربرق شهری۱۴
مقره های برقی۱۷
سکسیونردرانتقال برق شهری ۲۳
فیوزها ۲۴
برق گیرها در انتقال برق شهری:۲۷
نحوه گزارش دادن به مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع یا دیسپاچینگ ناحیه :۲۹
بخش دوم : اشکالات موجود در برق شهری ۳۰
بخش سوم : تابلوهای برق ۳۷
بخش چهارم : مفصل ها و سرکابل ها ۴۷
مبحث اول : مفصل ها و انواع مفصل ها ۴۷
مبحث دوم : سرکابل ها ۶۰

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق