آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی شرکت نارا خدمات برنامه نویسی تحت وب با PHP

دانلود گزارش کارآموزی شرکت نارا خدمات برنامه نویسی تحت وب با PHP

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود گزارش کارآموزی شرکت نارا خدمات برنامه نویسی تحت وب با PHP :
فهرست مطالب :
فصل اول
آشنایی با محل کارآموزی ۱
فصل دوم
آشنایی با زبان PHP 6
1-2:مقدمه ۷
۲-۲:برتریها و نقاط قوت PHP 9
3-2:شما به چه چیزی احتیاج دارید؟ ۱۱
۴-۲: PHP و فرم های HTML 13
5-2:ساختار های کنترلی ۱۸
۶-۲:ایجاد توابع ۲۶
۷-۲:پایگاه های داده ۳۳
۸-۲:ایجاد برنامه های کاربردی وب ۴۸
فصل سوم
آزمون آموخته ها، نتایج و پیشنهادات ۶۴
۱-۳:برنامه تغییر سایز عکس ۶۵
۲-۳:برنامه ثبت نام کاربر ۶۷
۳-۳:برنامه login و logout 76
4-3:برنامه چک کردن و عوض کردن رمز عبور ۷۹
فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی ۸۲
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره یک ۸۳
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره دو ۸۴
گزارش پیشرفت کارآموزی شماره سه ۸۵
فرم پایان دوره کارآموزی ۸۶

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق