آخرین مقالات

خانه » کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی شرکت نولیدی نرم افزار پارس

دانلود گزارش کارآموزی شرکت نولیدی نرم افزار پارس

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه ———————————————————۲

تاریخچه شرکت ———————————————–۳

اهداف شرکت ————————————————-۵

کارکنان و متخصصان——————————————۷

 فصل دوم: تجزیه و تحلیل

محصولات —————————————————-۱۰

نرم افزار پارس آموز ——————————————۱۳

نرم افزار پارس نما ——————————————–۱۵

نرم افزار گویا ————————————————-۱۷

نرم افزار پارسانا ———————————————-۱۹

برخی قابلیت های مهم نرم افزار ——————————-۲۰

فصل سوم: روش تحقیق

مشاوره و راهکار ——————————————–۲۳

مقدمه ——————————————————–۲۳

اتوماسیون اداری و صنعتی ———————————–۲۴

کنترل پروژه ————————————————-۲۶

فصل چهارم: سابقه تحقیق

اخذ گواهینامه های بین المللی ———————————۲۸

مزایای استفاده از گواهینامه  ———————————۲۹

شبکه های داخلی و خارجی ———————————-۳۱

ارتباطات پیشرفته ——————————————-۳۲

پشتیبانی —————————————————-۳۳

فرم همکاری و استخدام ————————————-۳۵

دعوت به همکاری از اشخاص حقوقی ———————–۳۷

پرسش و پاسخ ———————————————۳۸

اصطلاحات و مفاهیم ————————————–۴۴

نتیجه گیری ———————————————–۵۴

پیشنهادات و انتقادات ————————————–۵۵

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق